Prečnik Rimskog bunara iznosi 3.40 metara a njegova dubina je oko 51 metar (dno bunara je niže od dna reke Save). Niz dva spiralna stepeništa, od kojih je jedno služilo za spuštanje, a drugo za penjanje ljudi i stoke, silazi se u bunar do dubine od 35.3 metara, gde se nalazi polukružni hodnik.