Srpska akademija nauka i umetnosti osnovana je 1. novembra 1886. godine. Osnovana je na tradicijama Društva srpske slovesnosti (1841-1864) i Srpskog učenog društva (1864-1892) kao Kraljevska akademija, zatim Srpska kraljevska akademija od 1892. godine. Posle Drugog svetskog rata dobija današnji naziv.