ALEKSANDAR BAR

Address: 142 Kneza Viseslava st., Vidikovac
Phone: 011/2310-889, 066/061-635
ALEKSANDAR BAR Bars and night-clubs Belgrade