EXTRA SUSHI

Delivery Belgrade

Address: 16 Oblakovska st., Vozdovac // 18b Omladinskih brigada st., Novi Beograd
Belgrade Phone: 011/3657-341, 065/3444-001 // 011/2137-986, 065/3444-002

EXTRA SUSHI Delivery Belgrade