GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D.

Geodetic, geology Belgrade

Address: 25v Kraljice Marije st. Palilula
Belgrade Phone: 011/33-41-122, fax. 3341-191 / generalni direktor 32-26-196 / tehnički direktor 33-70-324

GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D. Geodetic, geology Belgrade