GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D.

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Kraljice Marije 25v, Palilula
Beograd Telefon: 011/33-41-122, fax. 3341-191 / generalni direktor 32-26-196 / tehnički direktor 33-70-324

GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D. Geodezija, geologija Beograd