SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA-KARDIOLOŠKA ORDINACIJA CARDIO MM

Ultrazvučna dijagnostika Beograd

Adresa: Crnotravska 13b, Voždovac
Beograd Telefon: 011/2660-685, 064/1156-486
E-mail: cardiommbgd@gmail.com
Sajt: www.cardiomm.co.rs

4/ 5stars

Specijalistička internistička služba u ordinaciji CARDIO MM čini niz subspecijalnosti:
kardiolog, gastroenterolog, edokrinolog, pulmolog, nefrolog, reumatolog, hematolog...

Bavi se prevencijom, dijagostikom i lečenjem svih oboljenja unutrašnjih organa. Angažovani su doktori sa velikim kliničkim iskustvom. Pored individualne stručne kompetentnosi kvalitet više u radu internističke službe predstavlja konsultativni-timski rad koji i jeste osnov u pravilnom dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa oštećenim unutrašnjim organima.

U svakodnevi rad uključene su i preventivne mere u cilju korigovanja faktora rizika koji su osnov za nastanak vrlo kompleksnih , po život opasnih oboljenja kao što su Infarkt srca, šećerna bolest, tumori.

Spektar usluga
- Opšta interna medicina
- Kardiologija
- Endokrinologija
- Reumatologija
- Hematologija
- Onkologija
- Gastroenterologija sa endoskopijom
- Psihološko savetovalište
- Sistematski pregledi
- Laboratorijska dijagnostika
- Dijagnostičke i terapijske intervencije
- Saveti
- Akcije
- Ultrazvučna dijagnostika
- Elektrokardiogram
- Prostorni elektrokardiogram-Vektorkardiogram
- 24-satni Holter-EKG
- 24-satni Holter krvnog pritiska

CENOVNIK

* Kompletan ultrazvuk srca (M-mod,2D i Color Dopller ) 2.500
* Ultrazvuk štitne žlezde 2000
* Ultrazvuk kukova beba 2200
* Ultrazvuk dojke 2250
* Ultrazvuk mekih tkiva 2200
* Urološki ultrazvuk sa merenjem rezidualnog urina 3500
* Doppler krvnih sudova ruku ili nogu 2500
* Doppler krvnih sudova ruku i nogu 4000
* Pregled kardiologa ili interniste u ordinaciji 2500

Osnivač je Prim Dr Zorka Pekmezović Mr sci med. Specijalista interne medicine-kardiolog.

Adresa: Crnotravska 13b, Beograd
Telefon: 011/266-06-85
Mobilni telefon: 064/11-56-486
E-mail: cardiommbgd@gmail.com