Zatvori
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?

Zagađenost vazduha u Beogradu

Saznajte kakva je zagađenost vazduha u Beogradu. Iskoristite mogućnost lokalizovane pretrage i odmah dobijte informaciju o kvalitetu vazduha u vašem kraju.

Skala zagađenosti vazduha prikazuje informacije opisno, od Odličnog do Opasnog, bojom (zelena, žuta, narandžasta, crvena, svetlno ljubičasta, tamno ljubičasta), i brojčanom vrednošću koja se koristi za precizniji prikaz podataka i može se kretati od 0 do 250+.

Pogledajte zagađenost vazduha u Beogradu i okolini

Zagađenost vazduha koji dišemo je problem modernog vremena sa kojim se sve više suočavamo u svakodnevnom životu. Na nivo zagađenja vazduha utiču brojni faktori poput hemijskih, fizičkih ili bioloških agensa koji su prisutni u dovoljnim količinama da značajno izmene kvalitet vazduha koji unosimo disanjem i ozbiljno utiču na naše zdravlje. U Srbiji, najčešći zagađivači vazduha su izduvni gasovi iz saobraćaja, dim iz privatnih ložišta, industrijski izduvni gasovi i dim koji ispuštaju toplane. Vremenski uslovi takođe mogu da utiču na količinu zagađenja u vazduhu. Primera radi, u vrelim letnjim mesecima postoji uvećani rizik od šumskih i drugih vrsta požara koji za kratko vreme mogu da izbace veliku količinu dima i značajno izmene kvalitet vazduha.

Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) procenjuje da je na godišnjem nivou zagađenost vazuha odgovorna za smrt najmanje sedam miliona ljudi širom sveta i samim tim se smatra ogromnom pretnjom po opšte zdravlje i klimatske uslove.

U našoj zemlji pojedini gradovi imaju većih problema sa zagađenjem vazduha od drugih, što zavisi od gustine naseljenosti, razvijenosti industrijske proizvodnje i geografskog položaja. Građani iz Užica, Niša i Valjeva često su izloženi vazduhu izuzetno niskog kvaliteta sa visokim stepenom zagađenosti, a isti problem imaju i drugi gusto naseljeni gradovi ili gradovi u kojima su smešteni centri industrijske proizvodnje poput Beograda, Subotice, Beočina, Kosjerića, Smedereva i drugih.

Šta treba da znam o zagađenju vazduha u Srbiji?

Nažalost, iako je ovo problem o kome nismo uvek morali da razmišljamo, došao je trenutak da se upoznamo sa nekim osnovnim terminima vezanim za zagađenost vazduha. Važno je da se upoznate sa terminom AQI, tj. Indeksom kvaliteta vazduha, kao i sa AQI skalom koja sadrži preporuke o ponašanju i merama koje treba preduzeti u uslovima visoke zagađenosti. Takođe je bitno informisati se o tome koje osetljive grupe su osobito podložne tegobama usled zagađenosti vazduha.

Šta je to AQI?

"Air Quality Index", odnosno Indeks kvaliteta vazduha ili AQI ustanovila je i meri svetska Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) na osnovu prisutnosti pet najvećih zagađivača vazduha za koje je procenjeno da ugrožavaju opšte zdravlje. Isti indeks koriste pojedine zemlje da računaju sopstveni Indeks kvaliteta vazduha na osnovu njihovih najprisutnijih zagađivača i drugih uslova. Zagađivači koji se uračunavaju u AQI su:

  1. Prizemni ozon
  2. Zagađenje česticama (poznato pod oznakom PM2.5 i pm10)
  3. Ugljen-monoksid
  4. Sumpor-dioksid
  5. Azot-dioksid

Na osnovu AQI računaju se kategorije ozbiljnosti zagađenja vazduha prema kojima se objavljuju preporuke građanima, a osobito osetljivim grupama na koji način da pristupe svojim obavezama i svakodnevnim aktivnostima.

Kako indeks kvaliteta vazduha utiče na pojedinca i naš svakodnevni život?

Ovo je pitanje koje moraju ozbiljno da razmotre osetljive grupe poput ljudi koji pate od hroničnih, srčanih ili respiratornih zdravstvenih problema jer bilo koje zahtevnije fizičke aktivnosti na otvorenom u uslovima visoke zagađenosti mogu ozbiljno da ugroze njihovo zdravlje. Sve kategorije zagađenosti vazduha počev od narandžaste pa preko crvene, ljubičaste i do tamno-ljubičaste su povod za oprez ljudima koji već pate od nekih hroničnih zdravstvenih problema i računaju se u osetljive grupe.

Gde mogu da vidim indeks kvaliteta vazduha blizu mene?

Svetski projekat za AQI održava internet stranicu waqi.info gde na interaktivnoj mapi možete pronaći oznaku za indeks zagađenosti u vašem mestu i bilo gde u svetu. Naš državni sajt za praćenje kvaliteta vazduha u Srbiji http://www.amskv.sepa.gov.rs takođe ima ove informacije koje održavaju naše stanice za merenje.

Koje su osetljive grupe podložne tegobama od zagađenosti vazduha?

U osetljive grupe za izloženost zagađenosti vazduha spadaju ljudi koji pate od plućnih bolesti poput astme, hroničnog bronhitisa i emfizema. Deca i tinejdžeri. Zatim ljudi koji pate od bilo kojih respiratornih ili srčanih problema ili ljudi koji pate od bilo kojih hroničnih zdravstvenih problema. U uslovima visoke zagađenosti (od crvene pa do tamno-ljubičaste zone), boravak na otvorenom i pojačane fizičke aktivnosti ne preporučuju se ni zdravim ljudima.

Legenda za tumačenje skale zagađenosti vazduha u Beogradu:

Odlično (0 – 50)

Kvalitet vazduha je idealan za većinu osoba i možete se prepustiti uživanju u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom prostoru.

Slabo (51 – 100)

Kvalitet vazduha je prihvatljiv za većinu osoba. Ipak, osobe koje su osetljivije mogu osetiti slabe do umerene simptome usled duže izloženosti.

Veoma slabo (101 – 150)

Povećana zagađenost vazduha koji nije zdrav za osetljive osobe. Preporučuje se da, ukoliko otežano dišete ili imate iritaciju grla, provodite napolju samo kraći vremenski period.

Nezdravo (151 – 200)

Kod osetljivih osoba se odmah mogu pojaviti iritacija grla usled duže izloženosti, kao i otežano disanje. Potrebno je da smanjite sve aktivnosti na otvorenom.

Veoma nezdravo (201 – 300)

Potrebno je da osetljive osobe izbegavaju aktivnost na otvorenom. Ukoliko ste zdravi velika je verovatnoća da ćete osetiti otežano disanje i iritaciju grla. Preporuka je da ostanete u zatvorenom.

Opasno (301+)

Svako izlaganje vazduhu, čak i u veoma kratkom vremenskom periodu, kod svakoga može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica. Ostanite u zatvorenom prostoru.