Zatvori
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?

Rodbinske veze

Nazivi za rodbinske odnose u srpskom jeziku ponekad umeju da zbune i one koji su čitav život proveli u ovoj zemlji, pa i stručnjake za naš jezik. Pokušaćemo malo da ih pojasnimo, ali hajde da počnemo od početka:
 • Otac i majka: roditelji
 • Očuh i maćeha: supružnik roditelja koji nije u krvnom srodstvu sa detetom
 • Sin i kćer: deca roditelja
 • Pastorak i pastorka: deca supružnika sa kojom niste u krvnom srodstvu
 • Brat i sestra: muško i žensko dete istih roditelja
 • Polu-brat i polu-sestra: muško i žensko dete sa kojim imate zajedničkog samo jednog roditelja

Sada da pogledamo generacije. Ovde stvari postaju malo smešne (videćete na šta mislimo).

 • Baka i deka (ili baba i deda): to znamo – roditelji vaših roditelja
 • Prabaka i pradeka (ili prababa i pradeda): roditelji vaših baka i deka
 • Čukunbaka i čukundeka (ili čukunbaba i čukundeda: roditelji vaših prabaka i pradeka.

(sad se spremite da stvari postanu...čudne)

 • Navrbaka i navrdeka (ili navrbaba i navrdeda): roditelji vaših čukunbaka i čukundeka. Čuli ste za njih? Ništa se ne brinite, imamo mi još...
 • Kurđel i kurđela: šta sad kažete? Ovo su roditelji vaših navrbaka i navrdeka. Idemo dalje!
 • Kurlebala i kurlebalo: roditelji vaših Kurđela i...Kurđeli? Padeži počinju da se bune. Ali idemo dalje!
 • Sukurdol i sukurdola: koliko ovih nam treba da stignemo do kamenog doba? Ovo su roditelji vaših kurlebala i kurlebalo...kurlebaloa. Gde ste pošli – ima još!
 • Sudepača i sudepač: roditelji vaših sukurdola i sukurdoli. Moramo da idemo dublje...
 • Pardupan i pardupana: časna reč – ne izmišljamo ovo. Ovo su roditelji vaših sudepača i sudepači
 • Ožimikura i ožimikurka: je li ovo uopšte i dalje srpski jezik? Ovo su roditelji vaših pardupana i pardupani.
 • Kurajber i kurajbera: u suštini...šta reći? Divite se nazivu za roditelje vaših ožimikura i ožimikurki.
 • Sajkatava i sajkatavka: roditelji vaših kurajbera i kurajberki.

I na kraju ono najbolje:

 • Beli orao i bela pčela: ne znam šta da kažem osim da obožavam što ovo postoji. Ovo su roditelji vaših sajkatava i sajkatavki.

Za divno čudo, nazivi za mlađe generacije nisu toliko komplikovani (ni fantastični). Ide ovako: unuci, praunuci, čukununuci a svi posle njih su...Bele pčele. U redu, dobro – malo su fantastični.

Sada da pogledamo rođačke odnose:

 • Stric i strina: stric je brat vašeg oca, a strina je njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu s vama. Mislim...možda i može da bude, ali tu onda nešto nije u redu.
 • Ujak i ujna: ujak je brat vaše majke a ujna njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu sa vama
 • Tetka i teča: tetka je sestra ili vašeg oca ili majke, a teča je njen suprug koji nije u krvnom srodstvu sa vama.
 • Sinovac i sinovka/sinovica (takođe poznati i kao bratanac/bratanica ili bratić/bratičina): sin jednog brata ili sestre drugom bratu ili sestri.
 • Nećak ili nećaka: deca vašeg brata.
 • Sestrić i sestričina: deca vaše sestre
 • Bratić (bratučed): sin vašeg strica ili tetke
 • Stričević/stričevina: naziv za rodbinski odnos deteta jednog brata detetu drugog
 • Rođaković i rođakovićka: deca vašeg rođaka ili rođake.

I na kraju – bračni odnosi.

 • Svekar je otac vašeg muža
 • Svekrva je majka vašeg muža
 • Tast (poznat i kao Punac) je otac vaše supruge
 • Tašta (Punica) je majka vaše supruge
 • Snaja je supruga vašeg sina, unuka ili brata
 • Zet je suprug vaše kćeri ili sestre
 • Šurak (ili šurijak) je brat vaše supruge
 • Šurnjaja je supruga brata vaše supruge
 • Svastika je sestra vaše supruge
 • Pašenog (ili pašenac, badžo, svak) je muž sestre vaše supruge
 • Svastić i svastičina su deca sestre vaše supruge
 • Dever je brat vašeg muža
 • Zaova je sestra vašeg muža
 • Svojak je muž vaše zaove
 • Jetrva je supruga brata vašeg muža
 • Prijatelj je otac muža vaše kćeri ili obrnuto (otac supruge vašeg sina)
 • Prija je majka muža vaše kćeri ili obrnuto (majka supruge vašeg sina)

FAQ

Da li su svi ovi nazivi rodbinskih odnosa zaista istorijski ispravni?

Nije teško primetiti da mnogi od ovih naziva deluju kolokvijalno ili neformalno - to je zbog toga što mnogi od njih datiraju daleko u prošlost gde su nastali i širili se kroz neformalnu upotrebu. U različitim regionima i vremenskim periodima moguće je da su se umesto navedenih naziva za određene rođačke odnose ukorenili neki drugi, ali u celini gledano navedeni su nazivi koji su najšire prihvaćeni i rasprostranjeni u našoj zemlji - ili su to makar bili onda kada im je bilo vreme.

Gde mogu saznati više o rodbinskim odnosima, starim narodnim nazivima za njih i njihovom poreklu?

Oblast kojoj pripadaju ovi termini je etnologija, što je najbolja polazna tačka za dalje istraživanje. Etnografski muzej, etnologija kao odsek u bibliotekama i knjižarama i na kraju Etnologija i antropologija kao odsek na Filozofskom fakultetu su samo primeri izvora informacija kojima možete pristupiti.

Kako mogu saznati više o svom porodičnom stablu i pronaći svoje “bele orlove” i “bele pčele”?

Zavisno od toga koliko duboko želite da prodrete u svoju porodičnu istoriju, dobra početna tačka je da prvo ispitate svoje roditelje i najstarije članove porodice o njihovim roditeljima i unazad. Posle toga, možete pristupiti raznim resursima kao što su registri rođenja, smrti, krštenja, brakova itd. Postoje takođe i službe za testiranje vašeg DNK porekla pomoću kojih možete saznati nešto opštije, ali dalekosežnije informacije o vašem poreklu.

Kako mogu prevesti sve ove nazive rodbinskih odnosa na neki drugi jezik?

To u velikoj meri zavisi od ciljnog jezika, ali nažalost mnogi od ovih termina možda nemaju direktan prevod na druge jezike i moguće ih je prevesti samo opisno.

Da li su neki od ovih naziva potpuno izašli iz upotrebe?

U modernom jeziku, mnogi od ovih naziva, osobito nazivi starijih generacija poput “kurunđel” i “kurunđela” i unazad su ustupili mesto lakšem imenovanju po principu dodavanja prefiksa “pra-” ili “čukun-” u broju generacija koliko idemo unazad tj. unapred.