Zatvori
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič

Rodbinske veze

Nazivi za rodbinske odnose u srpskom jeziku ponekad umeju da zbune i one koji su čitav život proveli u ovoj zemlji, pa i stručnjake za naš jezik. Pokušaćemo malo da ih pojasnimo, ali hajde da počnemo od početka:
 • Otac i majka: roditelji
 • Očuh i maćeha: supružnik roditelja koji nije u krvnom srodstvu sa detetom
 • Sin i kćer: deca roditelja
 • Pastorak i pastorka: deca supružnika sa kojom niste u krvnom srodstvu
 • Brat i sestra: muško i žensko dete istih roditelja
 • Polu-brat i polu-sestra: muško i žensko dete sa kojim imate zajedničkog samo jednog roditelja

Sada da pogledamo generacije. Ovde stvari postaju malo smešne (videćete na šta mislimo).

 • Baka i deka (ili baba i deda): to znamo – roditelji vaših roditelja
 • Prabaka i pradeka (ili prababa i pradeda): roditelji vaših baka i deka
 • Čukunbaka i čukundeka (ili čukunbaba i čukundeda: roditelji vaših prabaka i pradeka.

(sad se spremite da stvari postanu...čudne)

 • Navrbaka i navrdeka (ili navrbaba i navrdeda): roditelji vaših čukunbaka i čukundeka. Čuli ste za njih? Ništa se ne brinite, imamo mi još...
 • Kurđel i kurđela: šta sad kažete? Ovo su roditelji vaših navrbaka i navrdeka. Idemo dalje!
 • Kurlebala i kurlebalo: roditelji vaših Kurđela i...Kurđeli? Padeži počinju da se bune. Ali idemo dalje!
 • Sukurdol i sukurdola: koliko ovih nam treba da stignemo do kamenog doba? Ovo su roditelji vaših kurlebala i kurlebalo...kurlebaloa. Gde ste pošli – ima još!
 • Sudepača i sudepač: roditelji vaših sukurdola i sukurdoli. Moramo da idemo dublje...
 • Pardupan i pardupana: časna reč – ne izmišljamo ovo. Ovo su roditelji vaših sudepača i sudepači
 • Ožimikura i ožimikurka: je li ovo uopšte i dalje srpski jezik? Ovo su roditelji vaših pardupana i pardupani.
 • Kurajber i kurajbera: u suštini...šta reći? Divite se nazivu za roditelje vaših ožimikura i ožimikurki.
 • Sajkatava i sajkatavka: roditelji vaših kurajbera i kurajberki.

I na kraju ono najbolje:

 • Beli orao i bela pčela: ne znam šta da kažem osim da obožavam što ovo postoji. Ovo su roditelji vaših sajkatava i sajkatavki.

Za divno čudo, nazivi za mlađe generacije nisu toliko komplikovani (ni fantastični). Ide ovako: unuci, praunuci, čukununuci a svi posle njih su...Bele pčele. U redu, dobro – malo su fantastični.

Sada da pogledamo rođačke odnose:

 • Stric i strina: stric je brat vašeg oca, a strina je njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu s vama. Mislim...možda i može da bude, ali tu onda nešto nije u redu.
 • Ujak i ujna: ujak je brat vaše majke a ujna njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu sa vama
 • Tetka i teča: tetka je sestra ili vašeg oca ili majke, a teča je njen suprug koji nije u krvnom srodstvu sa vama.
 • Sinovac i sinovka/sinovica (takođe poznati i kao bratanac/bratanica ili bratić/bratičina): sin jednog brata ili sestre drugom bratu ili sestri.
 • Nećak ili nećaka: deca vašeg brata.
 • Sestrić i sestričina: deca vaše sestre
 • Bratić (bratučed): sin vašeg strica ili tetke
 • Stričević/stričevina: naziv za rodbinski odnos deteta jednog brata detetu drugog
 • Rođaković i rođakovićka: deca vašeg rođaka ili rođake.

I na kraju – bračni odnosi.

 • Svekar je otac vašeg muža
 • Svekrva je majka vašeg muža
 • Tast (poznat i kao Punac) je otac vaše supruge
 • Tašta (Punica) je majka vaše supruge
 • Snaja je supruga vašeg sina, unuka ili brata
 • Zet je suprug vaše kćeri ili sestre
 • Šurak (ili šurijak) je brat vaše supruge
 • Šurnjaja je supruga brata vaše supruge
 • Svastika je sestra vaše supruge
 • Pašenog (ili pašenac, badžo, svak) je muž sestre vaše supruge
 • Svastić i svastičina su deca sestre vaše supruge
 • Dever je brat vašeg muža
 • Zaova je sestra vašeg muža
 • Svojak je muž vaše zaove
 • Jetrva je supruga brata vašeg muža
 • Prijatelj je otac muža vaše kćeri ili obrnuto (otac supruge vašeg sina)
 • Prija je majka muža vaše kćeri ili obrnuto (majka supruge vašeg sina)