DETEKTIVSKA AGENCIJA ANONIMUS

Detektivske agencije Beograd

Adresa: Bul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 72, Savski venac
Beograd Telefon: 011/2835-531, 064/1199-880
E-mail: info@detektivskaagencija.rs
Sajt: www.detektivskaagencija.rs

4/ 5stars

Detektivska agencija ANONIMUS, Beograd, pružamo sve vrste profesionalnih bezbednosnih usluga na teritoriji Srbije kao i u inostranstvu.

Nudimo pregled pet primarnih polja delovanja u kojima posluje detektivska agencija ANONIMUS:

1) Detektivske usluge
2) Usluge poligrafa
3) Forenzičke usluge
4) Usluge fizičkog i tehničkog obezbeđenja
5) Bezbednosni konsalting

www.detektivskaagencija.rs

DETEKTIVSKE USLUGE

- Prismotra, tajno praćenje i nadzor- od 80 eura/dan
- Bračno neverstvo i preljube- od 80 eura/dan
- Potrage za nestalim licima- od 60 eura/dan
- Provera podataka iz državnih arhiva- 50/100 eura
- Provera krivičnog dosijea- 100 eura
- Istrage u brakorazvodnim parnicama- od 80 eura/dan
- Istrage u ostavinskim raspravama- od 80 eura/dan
- Provera lažnog bolovanja i invaliditeta- od 80 eura/dan
- Istrage uznemiravanja i pretnji- od 80 eura/dan
- Naplata potraživanja za pravna lica- 200/100/50 eura
- Usluga "medena zamka"- 150 eura
- Istraživanje prevara i lažnih potraživanja od osiguranja- od 80 eura/dan
- Provera poslovnih partnera, konkurencije i zaposlenih- od 80 eura/dan
- Istraga lica i otkrivanje prevara- od 80 eura/dan
- Narkomanija, verske sekte i maloletnička delikvencija- od 80 eura/dan
- Istraživanje prevara- od 70 eura/dan
- Pretraga imovine- od 60 eura/dan
- Infiltracija sa prikrivenim islednikom- 100 eura/dan
- Traženje dužnika- od 60 eura/dan
- Korporativne istrage i provere pravnih lica- od 60 eura/dan
- Prikupljanje informacija- od 60 eura/dan
- Operativni terenski rad- od 60 eura/dan
- Služenje u pravnim procesima- od 80 eura/dan
- Ispitivanje poslovanja firmi i boniteta firmi- 50/100 eura

USLUGE POLIGRAFA

- Testiranje na poligrafu- 100 eura
- Poligrafsko veštačenje- 100 eura
- Svedočenje u sudskim procesima- 100 eura
- Provera prošlosti na poligrafu- 100 eura
- Utvrđivanje istinitosti izjave- 100 eura
- Opovrgavanje lažnih optužbi- 100 eura
- Testiranje kandidata za zapošljenje- 100 eura
- Testovi skrininga- 100 eura
- Testovi međuljudskih odnosa- 100 eura
- Istorija upotrebe opojnih sredstava- 100 eura
- Profesionalno intervjuisanje i ispitivanje- 50/100 eura

FORENZIČKE USLUGE

- Povratak izbrisanih i oštećenih podataka- 100 eura
- Mobilna forenzika- 50 eura/sat
- Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja iz:
1) Objekata- 1 euro po kvadratnom metru
2) Vozila- 50 eura
3) Telefona i kompjutera- 50 eura
- Razbijanje šifara na mobilnom i kompjuteru- 150 eura
- Nadgledanje kompjutera sa dnevnim izveštajima- 150 eura mesečno
- Nadgledanje mobilnog uređaja sa dnevnim izveštajima i "real time" obaveštavanjem 24h dnevno- 300 eura mesečno

FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

- GPS praćenje vozila- 30 eura mesečno
- Video monitoring- 80 eura mesečno
- Alarmni monitoring objekata- 30 eura mesečno
- Mobilno obezbeđenje- 80 eura mesečno
- Fizičko obezbeđenje- 170 din/sat
- Obezbeđenje javnih skupova- 280 din/sat
- Montaža, ugrađivanje, programiranje i održavanje svih sistema zaštite i
kontrole- po dogovoru

BEZBEDNOSNI KONSALTING

- Konsalting- 100 eura
- Izrada bezbednosnog plana- po dogovoru
- Izrada bezbednosne procene- po dogovoru
- Procena ranjivosti i analiza rizika- po dogovoru
- Provera bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema- po dogovoru
- Penetraciono testiranje- po dogovoru

www.detektivskaagencija.rs/index.php