Da bi ulepššali starost i olakššali žživot starim licima, osnovali smo Dom VILA TALIJA, koji je malog smešštajnog kapaciteta (22 korisnika). To omogućava pružžanje kvalitetne uslug ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA

AGENCIJA HELP FOR ALL