KONTO NSV KURS KNJIGOVODSTVA

Seminari, edukacija, obuka Beograd

Adresa: Pop Lukina 17 // Terazije 32, Stari grad
Beograd Telefon: 060/712-1278
E-mail: vera.mihailovic@yahoo.com
Sajt: www.kurs-knjigovodstva.com

4/ 5stars

KONTO NSV je tim stručno osposobljenih kadrova za vođenje poslovnih knjiga na čelu sa ovlašćenim knjigovođom i revizorom - Vera Mihailović.

Nalazimo se u samom centru grada na 2 adrese: Pop Lukina 17 u blizini APR-a, i na Terazijama 32.

Naš spektar poslovanja je veoma širok, od samog osnivanja pa do kompletnog servisa za preduzetnike (STR, Komision, SUR, SZR, agencije i sl.) i pravna lica (privredna društva).

Naša vizija i misija je da pružimo spektar usluga iz oblasti knjigovodstva i savetovanja svim poslovnim subjektima čije poslovanje ne zahteva knjigovođu u stalnom radnom odnosu.

Naše usluge :

* Osnivanje DOO(društvo sa ograničenom odgovornošću)
* Otvaranje preduzetničkih radnji (paušalno oporezivanje i vođenje knjiga)
* Računovodstveno-knjigovodstvene usluge
* Obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i osnivača
* Platni promet
* Poreska uprava

Zaposleni – kadrovska pitanja

- Prijave i odjave zaposlenih
- Regulisanje zdravstvenog osiguranja zaposlenih i osnivača
- Obračun i overa M-4 i upis radnog staža

Posebnu pažnju poklanjamo saradnji u vidu konsaltinga. Vaša pitanja nam, u svakom trenutku, možete postaviti na stranici KONTAKT, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

Pored širokog spektra naših usluga, spremni smo da i svoje znanje da prenesemo. Organizujemo kurseve za početno knjigovodstvo. Kurs se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, sa ukupno 40 časova(u trajanju od dva meseca). Za sve uspešne polaznike obezbedili smo sertifikat kao i dodatnih 5 praktičnih časova.

Kurs obuhvata:

* Finansijsko knjigovodstvo
* Trgovačko (robno) knjigovodstvo
* Materijalno knjigovodstvo
* Blagajničko poslovanje
* PDV evidencije
* Finansijski izveštaji

- Za svakog polaznika je obezbeđen računar sa aplikacionim programima (finansijsko, trgovačko, materijalno knjigovodstvo i PDV evidencije).

Časovi su svake subote u trajanju od 5h. Svaki polaznik koji uspešno završi kurs dobija Sertifikat i dodatnik 5 časova praktične obuke.

- Kurs vodi ovlašćeni knjigovođa i revizor Vera Mihailović sa svojim stručnim timom.

Program nastave:

*Uvod.Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspeha). Osnove Zakona o računovodstvu
*Kontni okvir, kontni plan, pojam klase, grupe, podgrupe. Bilansni kontni okvir. Pojam analitike i sintetike
*Vrste dokumentacije u knjigovodstvu (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, profaktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje). Osnovni elementi dokumentacije u knjigovodstvu
*Obračun plate (sa svim knjiženjima i pratećim obrascima OPJ i OD)
*Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, sa primerima iz prakse na originalnoj dokumentaciji
*Nivelacija cena, interno kretanje robe, obračun nabavne vrednosti prodate robe
*Avansni računi, knjiženje primljenih i izdatih avansa, izdavanje faktura vezanih za avanse i knjiženje faktura sa rasknjižavanjem avansa
*Knjiženje izlaznih faktura, sa primerima iz prakse, na originalnoj dokumentaciji.
*Obračun PDV-a, knjiženje PDV-a, izrada poreske prijave PPPDV
*Pomoćne knjige (knjiga primljenih računa (KPR), knjiga izdatih računa (KIR), i dr.

Interno kretanje robe (prebacivanje robe iz magacina u veleprodaju i maloprodaju, prebacivanje robe iz veleprodaje u maloprodaju)

*Obračun amortizacije, knjigovodstvena i poreska amortizacija
*Knjiženje izvoda
*Izrada završnog računa, bilans stanja, bilans uspeha, statički aneks

Prijavite se ovde www.kurs-knjigovodstva.com