Važni telefoni

  Služba Broj telefona
 
  Dežurna služba MUP 192
  Vatrogasci Beograda 193
  Hitna pomoć 194
  Tačno vreme 195
  Predaja telegrama telefonom 1961
  Prijava medjunarodnih razgovora 19011
  Vojna hitna pomoć 1976
  Prijava telefonskih smetnji 19771
  Brojevi pretplatnika 11811
  Služba budjenja 19811
  Razna obaveštenja 19812
  Verskim praznici, prognoza i Loto 19822
  Vojna policija 19860
  Mobilna Telefonija Srbije - MTS 064/789
  Informacije o gradskom prevozu 3033-370, 3033-371
  Telenor 063/9863
  AMSS informativni centar i pomoć na putu 1987
  Dispecer GSP Beograd 366-4040
  Bilet servis KCB 2628-342
  Zavod za DDD 305-4000
  Gradska inspekcija 322-7000
  Republička tržišna inspekcija - dežurna služba 2699-610 (07.30–22.00)
  JKP Pogrebne usluge - prijava smrti 207-1-333, 207-1-377
  JKP Pogrebne usluge - Terenska sluzba 064/8554-096
  JKP Pogrebne usluge - Pogrebna oprema 207-1-391
  Udruzenje Oganj, Posmrtni fond 2459-820
  Udruzenje za posmrtnu pomoc 2759-700
  Autobuska stanica BAS 2636-299
  Autobuska stanica Lasta 2638-555
  Aerodrom Beograd 2094-444
  Glavna zeleznicka stanica 3602-899
  JP Gradsko stambeno 353-7777
  JP Beograd put 2765-382
  JP Elektrodistribucija Beograd 3405-555
  JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 3606-606
  Urgentni centar 3618-444
  Institut za transfuziju krvi Srbija 2442-651
  SOS telefon za zene i decu zrtve nasilja 36-26-006
  Linija za psihološku podršku osobama koje boluju od malignih oboljenja i njihovim porodicama 0800 202 303
  Astra SOS 011/785-0000
  Evropski broj za nestalu decu 116-000
  JKP Pogrebne usluge - Terenska sluzba 064/8554-096
ZRELO DOBA POČETNA