TRANSFER TEAM DOO - ELEKTRONIKA

Alarmi Beograd

Adresa: Milice Rakić 17, Batajnica
Beograd Telefon: 011/848-35-90, 060/313-63-62
E-mail: office@transferteam.rs
Sajt: miljan.kovacevic@transferteam.rs

4/ 5stars

-  Telekomunikacije
**Projektovanje, izgradnja i održavanje TELEKOMUNIKACIONIH sistema:

1. Telefonske centrale svih kapaciteta
2. Klasične analogne i digitalne telefonske centrale (PBX)
3. Telefonske centrale i sistemi sa radom u internet protokolu (VoIP)
4. Izgradnja komutacija (privodi za objekte, podzemne i vazdušne trase)
5. Glavni razdelni ormani, međurazdelnici
6. Održavanje i servis telefonskih centrala i opreme svih tipova
7. Održavanje i servis postojećih tt instalacija u objektima
8. Interfonski sistemi (audio, video, klasični i digitalni ...)

**Projektovanje, izgradnja i održavanje sistema INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA:

1. Izgradnja računarskih mreža svih kapaciteta, tipova i namena
2. Strukturno kabliranje, bakarne i optičke instalacije svih kategorija
3. Bežični sistemi prenosa
4. Održavanje i servis postojećih sistema informacionih tehnologija
5. Održavanje i servis servera, radnih stanica i prateće opreme

**Projektovanje, izgradnja i održavanje sistema TEHNIČKE ZAŠTITE:

1. Protiv provalni - Alarmni sistemi
2. Video nadzor
3. Kontrola pristupa
4. Evidencija prisutnosti u objektima i evidencija radnog vremena
5. Protiv požarna zaštita

-  Održavanje računara
-  Video nadzor
-  Izrada računarskih mreža
-  Alarmi
-  Protiv požarna zaštita