ACROSS COMPANY - TRANSPORT & FORWARDING

Špedicija, drumski transport Beograd

Adresa: Aerodrom Surčin, RCM - soba br.12, Surčin
Beograd Telefon: Town office: 011/2187-102, 2182-414 // Airport office: 011/2286-174, 063/376-254, 062/8048-973, 062/8048-974, 062/8048-976, 063/8864-044
E-mail: across@sbb.rs
Sajt: www.acrosscompany.izlog.org

4/ 5stars

ACROSS COMPANY
Transport & Forwarding Visokog Stevana br. 23 11000 Beograd

TRANSPORTNE USLUGE I LOGISTIKA ZA:
Redovne avio cargo pošiljke, cargo charter prevoz, air/sea cargo, koleta velikih dimenzija, kamionski i kontejnerski prevoz. Dokumentacija, carinjenje, uvozne/izvozne pošiljke, hitne pošiljke.

POSLOVNE VEZE I PARTNERI NA SVIM KONTINENTIMA INFORMACIJE
Tel/Fax:++381 (0) 11/218-71-02; 228-61-74; 218-24-14
Mobile: ++381 (0) 63/376-254, 886-40-44; 212-697

Kancelarija u Beogradu Across Company
Tel/ Fax: ++ 381 (0)11 2187102, 218-24-14 - City office
Mobile: ++ 381 (0)63 376254
Mobile: ++ 381 (0)63 8864044
Mobile: ++ 381 (0)62 8048 976
e-mail: across@sbb.rs ; across@eunet.rs

Kancelarija na Aerodromu "Nikola Tesla"
Beograd Across Company Cargo centar, I sprat, soba br.12
Tel/ Fax: ++ 381 (0)11 2286174 - Airport office
Mobile: ++ 381 (0)62 8048 974
Mobile: ++ 381 (0)62 8048 973
e-mail: across@sbb.rs ; across@eunet.rs

Članstvo:
- Udruženje međunarodnih logističara i špeditera republike Srbije
- Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. ''Transport i Logistika'' Beograd
- FIATA