Humanitarne organizacije na Savskom vencu

www.nurdor.org.rs sekretar@nurdor.org.rsNacionalno Udruženje Roditelja Dece obolele od Raka "NURDOR" je osnovano kao neprofitabilno, nestranačko i nevladino udruženje sa ...
NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA NURDOR
Masarikova 5/XVI
www.orca.org.rsORCA Savetovalište za zaštitu životinja/ORCA Prote Mateje 36 svake srede od 17 do 19 časova, tel. 243-8653 Svetska udruženja za zaštitu životinja WSPA - W ...
ORCA
EUROLINGUA

Nurdor  

KADINA LUKA