FINSOFT DOO - KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Kedrova 8, Vidikovac
Beograd Telefon: 011/6503-444, 064/116-5096
E-mail: jelenababovic@hotmail.rs

4/ 5stars

Preduzeće FINSOFT osnovano je 1992. godine i registrovano je za pružanje knjigovodstvenih usluga, kao i inženjering i konsalting.

Profesionalno i stručno vodi poslovne knjige pravnim licima, preduzetnicima, nedobitnim organizacijama. Godine profesionalnog rada garantuju lakše poslovanje i uspešniju saradnju. FINSOFT knjigovodstvena agencija Beograd

U okviru registrovanih usluga obavlja sledeće poslove:
- vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonskim propisima
- obračunavanje ličnih primanja i naknada
- obračunavanje putnih troškova u zemlji i inostranstvu
- obračunavanje poreza
- devizno poslovanje
- vođenje evidencionih knjiga za porez na dodatnu vrednost
- kontakt sa organima nadležne poreske uprave
- izrada finansijkih izveštaja (izvršni račun)

Dodatne usluge:
- izrada ostalih finansijskih izveštaja na zahtev klijenata
- finansijsko-konsultantske usluge
- pružanje usluga registracije u APR-u kao i druge
- statusne promene vezane za APR
- prijava i odjava radnika
- priprema i obrada dokumentacije za klijente koji su aplicirali za bankarski kredit
- pružanje ostalih finansijsko pravnih usluga u dogovoru sa klijentom