SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR STANKOV

Lekarske ordinacije Beograd

Adresa: Gavrila Principa 11
Beograd Telefon: 011/328-7825, 3067-510

4/ 5stars

www.drstankov.com
slobodanstankov@gmail.com
Vrhunska kardiološka dijagnostika i terapija kardiovaskularnih bolesti. Ordinacija se bavi: dijagnostikom i terapijom arterijske hipertenzije, postinfarktnim stanjima, srčanim aritmijama, pripremama za bajpas hirurgiju i hirurgijom urođenih i stečenih srčanih mana, angina pektoris i drugih kardioloških problema.
Rukovodilac ordinacije prim. dr. sci. med. Mr. sci. med. Dr. med. Slobodan Stankov sa bibliografijom od preko 250 objavljenih radova, od toga u stručnoj literaturi 110 (sa izuzetkom bivših članica SFRJ).

RADNO VREME: 08:00 – 13:00 // 16:00 – 19:00