DVI INŽENJERING

Škole računara Beograd

Adresa: Vladimira Tomanovića 7, Voždovac
Beograd Telefon: 069/183-11-72
E-mail: dejanvukovic82@yahoo.com
Sajt: www.dviautocad.com

4/ 5stars

Bilo da ste apsolutni početnik, student, školovani inženjer ili tehničar, na Auto CAD obuci naučićete kako da kvalitetno iskoristite računar u svrhu tehničkog crtanja, arhitektonskog ili građevinskog projektovanja, konstruisanja kao i izrade digitalnih prototipova.

Vreme je da uz popust od čak 75% i mentora sa višegodišnjim iskustvom naučite jedan od najtraženijih programa 21, veka. I naravno, dodaćete još jednu stavku u svom CV-u sa sertifikatom o završenom kursu koji će, sigurni smo otvoriti neka vrata više.

Ko god je čuo za Auto Cad, zna da su poznavaoci ove veštine danas izuzetno traženi i naravno, odlično plaćeni. Pored samih veština i tehnika crtanja u arhitekturi, građevinarstvu ili izradi prototipova, do detalja ćete upoznati program Auto Cad sa svim njegovim naprednim opcijama.

U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 8:00 do 22:00. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati. Obuka za AutoCad 2D/2013 traje 24 časova po 45 min,pri čemu je za svakog polaznika obezbeđen laptop. Prednost ove obuke što je broj polaznika u jednoj grupi limitiran na max 5. U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke kao i vežbe za svaku komandu u programu AutoCad 2D/2014.

Uživajte u stvarno najboljim ponudama i popustima u gradu!

Poslovni paket je obuka za rad na računaru i ne zahteva nikakvo predznanje. Grupna obuka traje 20 časova (tri nedelje), grupe su male od 3-5 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Plan obuke za AutoCAD 2D 2014

(24 časova u grupi , grupa ima najviše 4 polaznika) cena 5000 po osobi .

Tema 1

 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.

Tema 2

 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.

Tema 3

 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.

Tema 4

 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).

Tema 5

 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.

Tema 6

 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).

Tema 7

 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.

Tema 8

 • Primena ručica objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.

Tema 9

 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.

Tema 10

 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.

Tema 11

 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.

Tema 12

 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.

Tema 13

 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.

Tema 14

 • Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.

Detaljan plan obuke za Poslovni paket

(12 časova po 45 min , grupa ima najviše 4 polaznika) cena 3000 po osobi.

Microsoft Windows 2007

 • Objašnjenje o ikonicama
 • Rad sa prozorima
 • Rad sa fasciklama - folderima (kako napraviti fasciklu, promeniti joj ime, obrisati je i napraviti prečicu)
 • Kako pronaći, organizovati lične podatke, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Vežba
 • Rad sa dokumentima (kreiranje, snimanje i izmena)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada slika
 • Slušanje muzike, gledanje filmova, igranje igrica i korišćenje kalkulatora
 • Kompresija podataka – WINZip
 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova, datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje
 • Instalacija fontova
 • Priključenje štampača,skenera i kamere
 • Napomene o mrežnom okruženju
 • Alati za održavanje operativnog sistema (Defrag, Backup, Disk Cleanup)
 • Vežbe i rezime

Microsoft Word

 • Objašnjenje izgleda Word-ovog prozora
 • Linija menija
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Podešavanje parametara strane
 • Opšte podešavanje Word-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Selektovanje teksta
 • Otvaranje i zatvaranje novih listova
 • Radnje sa Enter-om
 • Zamena velikih i malih slova
 • Kopiranje i premeštanje dela teksta
 • Formatiranje slova
 • Formatiranje pasusa
 • Nabrajanje brojevima
 • Nabrajanje slovima
 • Ubacivanje simbola
 • Serijska pretraga i izmena dela teksta
 • Zaglavlje i podnožje
 • Primena na konkretnim primerima
 • Ponavljanje formatiranja pasusa i fonta
 • Postavljanje velikog po četnog slova
 • Kolone i manipulacija sa istim
 • Fusnota i endnota
 • Bojenje pozadine slova i pasusa
 • Bojenje pozadine celog lista kombinovanje boja, tekstura i slika kao pozadina
 • Primena na konkretnim primerima
 • Postavljanje okvira za tekst
 • Postavljanje okvira za pasus
 • Postavljanje okvira za ceo list
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Ubacivanje objekata opšta uputstva i određivanje odnosa sa tekstom
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje i pozicioniranje slike u tekstu
 • Ubacivanje klipova – predefinisanih sličica
 • Ubacivanje linija, krugova, pravougaonika i specijalnih oblika
 • Kreiranje ličnog CV-ja
 • Korišćenje i ispravljanje već predefinisanih obrazaca u Wordu
 •  

Microsoft Excel

 • Objašnjenje izgleda Excel-ovog prozora
 • Rad sa alatima, otvaranje i zatvarane paleta
 • Unošenje i izmena podataka u poljima
 • Menjanje ponuđenih širina kolona i redova
 • Podešavanje parametara strane i odre đivanje položaja jednog lista na Excelovom radnom listu
 • Opšte podešavanje Excel-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Obeležavanje jednog ili više polja
 • Obeležavanje dela teksta u jednom polju
 • Kopiranje i premeštanje jednog ili više polja ili dela teksta u poljima
 • Formatiranje jednog ili više polja istovremeno – crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i ojentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute
 • Primena autofil kopiranja u susedna polja
 • Primena na konkretnim primerima
 • Unos formula - osnovnih matematičkih operacija sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje
 • Sabiranje u tri koraka
 • Korišćenje funkcija iz Excela za pronalaženje maksimalnih, minimalnih, celih i prosečnih vrednosti kao i broja članova nekog skupa podataka
 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka iz polja
 • Uređivanje grafikona u smislu boja, veličine slova i položaja
 • Kopiranje grafikona i tabele u Word-ov dokument i pvezivanje ta dva dokumenta
 • Kori šćenje radnih listova za efikasniji rad u Excel-u
 • Primena na konkretnim primerima
 • Pretraga i lepše slaganje podataka po dokumentu
 • Pravljenje baze podataka od Excel-ovih tabela (filteri)
 • Ažuriranje podataka pomoću postavljenih filtera za pretragu

Internet servisi  

 • Uvod u korišćenja i načine povezivanja na svetsku mrežu ( telefonski, ADSL, kablovski i bežični sistemi)
 • Poređenje kvaliteta, cena i preporuke
 • Objašnjene kako pristupiti dokumentima (sajtovima) na svetskoj mreži
 • Pomoću kojih programa se kreiraju sajtovi - kratko objašnjenje
 • Objašnjenje kako se koristi Internet Explorer - program za pretrazivanje sadržaja na svetskoj mreži (upoređenje sa drugim programima i starim verzijama)
 • Postavljanje početne strane formiranje omiljene liste sajtova za brži rad
 • Podešavanje programa Internet Explorer
 • Preuzimanje sadržaja sa interneta- kopiranje teksta, slika i celog sajta
 • Pronalaženje informacije na Internetu kada ne znamo adresu sajta tj. pretraga po željenom kriterijumu
 • Pretraga najpopularnijih adresa

Za sve ostale informacije bi se dogovorili.
S poštovanjem,
Dejan Vuković dipl.maš.inz.

Kontakt telefon: 069-183-11-72