CWG BALKAN D.O.O.

Voda Beograd

Adresa: Vojvode Stepe 482b, Voždovac
Beograd Telefon: 011/3097-917, 064/642-35-39
Fax: 011/3946-187
E-mail: office@cwg.rs
Sajt: www.cwg.rs

4/ 5stars

CWG Balkan doo povezuje vodeće svetske proizvođače opreme i hemikalija za pripremu vode i ima kompletnu ponudu koja obuhvata:

-         idejna rešenja u skladu sa vašim specifičnim potrebama
-         komponente sistema
-         hemikalije
-         uređaje i postrojenja za obradu vode
-         usluge montaže i servisiranja

Svojim klijentima nudimo najefikasnija i najsavremenija rešenja tretmana vode za potrebe kotlovskih sistema, rashladnih sistema, procesne industrije i pitke vode.

1. Filtriranje

Filteri za neutralizaciju
Multimedijalni filteri
Filteri s aktivnim ugljem
Peščani filteri
Filtracioni sistemi za uklanjanje gvožđa i mangana, amonijaka, arsena,...
Scale

2. Mehanička filtracija

Mehanički i sedimentni filteri
Filterska kućišta
Filterski ulošci
Filter ploče raznih dimenzija i propustljivosti
Samoispirajući filteri

3. Filtracioni materijali

Aktivni ugalj
Jonoizmenjivačke smole (katjonske, anjonske, mešane i selektivne smole)
Deferizacione mase i mase za uklanjanje amonijaka, arsena, za podizanje pH...
Kvarcni pesak, filter Ag, FMH, zeleni pesak, Birm-Zeolit, kiselguhr

4. Jonoizmenjivači

Omekšivači vode (standardni i Ambersoft)
Demineralizatori
Dekarbonizatori
Uklanjanje nitrata

5. Komponente za filterske uređaje i omekšivače

Kolone i prateća oprema
Upravljački ventili i prateća oprema
Solanke

6. Membranske tehnologije

Reverzna osmoza i RO komponente
Mikrofiltacija
Ultrafiltracija
Nanofiltracija
Elektrodejonizacija

7. Dezinfekcija i doziranje

UV dezinfekcija
Ozon generatori
Dozirne pumpe i dozirni sistemi
Automatsko odmuljivanje

8. Dozirna tehnika

Dozirne pumpe
Dozirne posude
Impulsni vodomeri
Oprema za automatsko odmuljivanje

9. Hemikalije

Za pripremu kotlovske vode
Za pripremu rashladne vode
Za reverznu osmozu
Koagulanti i flokulanti
Tabletirana so
Testeri
Biocidi

10. Komponente, sistemi i kompletna oprema za komercijalni tretman vode u domaćinstvima

Posedujemo iskustvo i opremu koji garantuju pouzdanost u radu, kratke rokove isporuke i konkurentne cene.