AUSTRIJA

Ambasade Beograd

Adresa: Kneza Sime Markovića 2
Beograd Telefon: 011/3031-956, 3031-964, 3032-437

4/ 5stars