IZRAEL

Ambasade Beograd

Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 47
Beograd Telefon: 011/3643-500, fax: 3643-555

4/ 5stars

belgrade.mfa.gov.il
info@BELGRADE.mfa.gov.il