KINA

Ambasade Beograd

Adresa: Lackovićeva 6
Beograd Telefon: 011/662-737, (fax)367-1666

4/ 5stars

Chinaemb_yu@mail.mfa.gov.cn

Konzularno odeljenje:
Perside Milenković 9
Tel. 369-3163