PORTUGALIJA

Ambasade Beograd

Adresa: Vladimira Gaćinovića 4
Beograd Telefon: 011/266-2895, 266-2894, 266-2897, (fax)266-2892

4/ 5stars