Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ

EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ

Defektologija, logopedija Beograd

Korisne informacije


Edukativni centar Govedarica-Ristić nalazi se u ulici Gospodar Jovanova 44, u okviru opštine Stari grad.

Bavimo se :

- Prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju, učenju, emocionalnom reagovanju i ponašanju
- Stimulacijom ranog razvoja (0-3)
- Uvežbavanjem veština i pripremom za školu
- Tretmanom specifičnih smetnji učenja, čitanja, pisanja i računanja
- Stimulacijom i rehabilitacijom govorno-jezičkog razvoja
- Korekcijom nepravilnog izgovora glasova
- Terapijom mucanja
- Pružanjem stručne pomoći roditeljima

Takođe, obavaljamo :

- Dijagnostiku procene
- Procene govorno-jezičkog razvoja
- Procene funkcionalnog nivoa razvoja deteta
- Izradu i primenu individualnog stimulativnog ili korektivnog rada uz tromesečno praćenje
- Savetodavno-instruktivni rad

Negujemo celovit pristup razvoju i ličnosti deteta i očuvanju njegovog mentalnog zdravlja!

U radu koristimo :

- SIAT (senzorno-integrativnu terapiju Jean Ayres) za bolji prijem i obradu informacija
- Reedukaciju psihomotorike (terapiju pokretom) za bolje razumevanje i saznavanje
- Elemente DIR/floortime-a za bolju komunikaciju i savladavanje razvojnih nivoa
- Logopedski tretman za razvoj govora i jezika
- Savetovanje za roditelje oko vaspitavanja deteta

Radno vreme :
- radnim danima 09-20h
- subotom: 09-15h

Potražite nas i na:
 

Foto

EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd
EDUKATIVNI CENTAR GOVEDARICA - RISTIĆ Defektologija, logopedija Beograd