EDUKATIVNO LOGOPEDSKI CENTAR EMILIJA MILANOVIĆ

Defektologija, logopedija Beograd

Adresa: Požeška 140, Banovo brdo
Beograd Telefon: 063/7040-671
E-mail: logoped.emilija@gmail.com
Sajt: www.logoped-emilija.com

4.5/ 5stars

Privatni logopedski centar za decu i odrasle u Beogradu, opština Čukarica, naselje Banovo brdo.

Pružamo sveobuhvatnu i individualnu logopedsku dijagnostiku i terapiju za:  

1. decu sa usporenim psihomotornim razvojem,
2. decu sa kašnjenjem u razvoju i usvajanju govora i jezika (razvojna disfazija)
3. decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova (dislalija)
4. mucanja kod dece i terapija hroničnog mucanja kod odraslih,
5. ovladavanje čitalačkih i pisačkih sposobnosti za decu koja imaju smetnje u savladavanju školskih veština (razvojna disleksija i disgrafija)
6. logopedski tretman poremećaja glasa (disfonija)
7. stimulacija govorno-jezičkog razvoja u dece sa Daun sindromom.

Koristimo metode koje su zasnovane na postupnosti, uzlaznosti i koje prate prirodan razvoj sposobnosti.

Razuslovljavanje, učenje i na kraju, korišćenje pravilnih govornih modela i ponašanja naš je zajednički cilj.

Vaše poverenje, naš je imperativ.

Za više informacija i cene usluga posetite naš sajt.
Kontaktirajte nas telefonom, putem sajta ili Facebook stranice. 

 

 

Tagovi:

Logoped Beograd Žarkovo, logoped Žarkovo Čukarica, logoped Beograd Vidikovac Rakovica, logoped cenovnik Zarkovo