Zatvori
LINGUA LOGOS Defektologija, logopedija Beograd translate.Član 5 godina

LINGUA LOGOS

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 08:30 - 20:00
Utorak 08:30 - 20:00
Sreda 08:30 - 20:00
Četvrtak 08:30 - 20:00
Petak 08:30 - 20:00
Subota 09:00 - 14:00
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 85

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Moguć pristup kolicima Parking

U Logopedskom centru „Lingua Logos“ tim sačinjen od defektologa – logopeda, defektologa – oligofrenologa, reedukatora psihomotorike, senzornih pedagoga  i psihologa udružuje svoja polja ekspertize, kako bi na osnovu opservacije i procene odredio adekvatan program tretmana, prilagođen biološkom potencijalu i dinamici napredovanja svakog deteta ponaosob.

Akcenat je na individualnom radu sa detetom, kome stručnjaci našeg tima sa dugogodišnjim iskustvom pristupaju sa mnogo ljubavi, strpljenja i profesionalnosti.

Prateći inovacije u metodama, tehnikama  i didaktičkim sredstvima visokog nivoa kvaliteta radimo na  tretmanu:

- autizma
- razvojne disfazije 
- mucanja kod dece i odraslih
- poremećaja pažnje i hiperaktivnosti
- disleksije, disgrafije, diskalkulije
- dislalije
- usporenog psiho – motornog razvoja
- dispraksije
- afazije
- disfonije
- Aspergerovog sindroma
- Daunovog sindroma

Specifične usluge koje nudi naš Centar su:

 

AUDITIVNA STIMULACIJA UZ KORIŠĆENJE BEHRINGER APARATA – važna karakteristika Behringera je dinamičko procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje, ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka. Stoga je Behringer široko primenjiv u tretmanu razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, oštećenja sluha, poremećaja slušnog procesiranja, kao i kod ostalih govorno-jezičkih poremećaja.

SENZORNA INTEGACIJA - Predstavlja neurološke procese  kojima se uređuju čulne informacije putem 7 čula,  koje dolaze is sopstvenog tela i okruženja. Mozak mora da pod različitim uslovima bira određene senzorne informacije čiji će prijem da poveća ili smanji u zavisnosti od potrebe. Mozak ima zadatak da integriše te infomacije kako bi mogli da uspostavimo samoregulaciju, emotivni balans, pažnju, razumevanje, motorno planiranje, učenje. Osobe koje imaju disfunkciju senzornog procesuiranja imaju smanjen ili povišen prijem senzornih  informacija i na taj način je onemogućeno pravilno razvijanje i učenje. Mogući kriterijumi za uključivanje deteta u SI terapiju su:  neorganizovana igra, zaostajanje u motoričkom razvoju, zaostajanje u razvoju govora, nesposobnost prerade nadolazećih podražaja kako bi se samo umirilo (regulacija), poremećaji tonusa, nespretnost u finoj i/ili gruboj motorici, slaba organizacija ponašanja, poremećaji percepcije, dispraksija.U našem centru rade licencirani senzorni pedagozi koji nakon intervjua sa roditeljima i detaljne procene deteta određuju ciljeve i sprovode tretmane senzorne integracije u specijalno opremljenoj senzornoj sobi.

Terapija senzorne integracije ima za cilj da prateći unutrašnju motivaciju deteta deteta kroz aktivnosti koje uključuju celo telo omogući taktilna, vestibularna i proprioceptivna iskustva i na taj način dovede do balansa senzoričkih podražaja i stvori osnovu za dalje učenje i funkcionisanje u svakodnevnom životu.

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE – predstavlja terapiju pokretom, kao osnovnim vidom svake motorne aktivnosti. Sistemom vežbi RPM se ne uvežbava  snaga, spretnost i estetika, nego se vrši uvežbavanje psihomotorne celine u cilju stabilizovanja motorne, psihičke i emocionalne stabilnosti deteta.

VEŽBE RANE STIMULACIJE SENZOMOTORNOG RAZVOJA – predstavljaju sistem vežbi prema psihomotornoj starosti deteta u najranijem uzrastu (do godinu dana) kada je plasticitet mozga najveći. To je period kada je mozak u najintenzivnijem razvoju pri čemu je najspremniji da prihvati spoljne stimuluse i na njih odreaguje. Ove vežbe se posebno preporučuju deci rizičnih grupa, ali svakako i deci iz opšte populacije, kako bi se stimulisao senzomotorni razvoj.

SARADNJA SA PREDŠKOLSKOM USTANOVOM „ADALAND“ - u cilju socijalizacije dece, korisnika naših usluga.

Naš cilj je da pomognemo roditeljima da otklone nedoumice o pravilnom psiho-fizičkom i govorno - jezičkom razvoju deteta, kao i da im ukažemo na značaj rane dijagnostike i tretmana, kako bismo zajedno prevazišli razvojne teškoće i omogućili pravilan socio - emocionalni razvoj i integrisanje u društvenu sredinu.

Foto