Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LINGUA LOGOS

LINGUA LOGOS

Defektologija, logopedija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:30 - 20:00
Utorak 08:30 - 20:00
Sreda 08:30 - 20:00
Četvrtak 08:30 - 20:00
Petak 08:30 - 20:00
Subota 09:00 - 14:00
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 85

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


U Logopedskom centru „Lingua Logos“ tim sačinjen od defektologa – logopeda, defektologa – oligofrenologa, reedukatora psihomotorike, senzornih pedagoga  i psihologa udružuje svoja polja ekspertize, kako bi na osnovu opservacije i procene odredio adekvatan program tretmana, prilagođen biološkom potencijalu i dinamici napredovanja svakog deteta ponaosob.

Kontinuirano usavršavanje, konstultacije i rad pod supervizijom svetskih vodećih stručnjaka ABA programa omogućavaju da budemo jedini centar na ovim prostorima koji svojim korisnicima pruža visoko struktuirane i kvalitetne tretmane.

Akcenat je na individualnom radu sa detetom, kome stručnjaci našeg tima sa dugogodišnjim iskustvom pristupaju sa mnogo ljubavi, strpljenja i profesionalnosti.

Prateći inovacije u metodama, tehnikama  i didaktičkim sredstvima visokog nivoa kvaliteta radimo na  tretmanu:

- autizma
- razvojne disfazije 
- mucanja kod dece i odraslih
- poremećaja pažnje i hiperaktivnosti
- disleksije, disgrafije, diskalkulije
- dislalije
- usporenog psiho – motornog razvoja
- dispraksije
- afazije
- disfonije
- Aspergerovog sindroma
- Daunovog sindroma

Specifične usluge koje nudi naš Centar su:

TRETMAN ABA METODOM – ABA metoda ( Analiza primenjenog ponašanja) svetski priznat i  naučno utemeljen metod sa izuzetno  visokim procentom uspešnosti kod velikog broja dece sa početnom dijagnozom razvojnih poremećaja, autizma, ADHD i Aspergerovog sindroma. Uspešnost ove metode ogleda se u sveobuhvatnosti pristupa, kojim se podstiče razvoj svih aspekata ličnosti – motorni, kognitivni, govorno – jezički razvoj, kao i razvoj socijaizacije i interpersonalne komunikacije. Dugogodišnjim radom i iskustvom naši teraputi su prepoznali značaj i važnost ABA metode i postali jedni od retkih stručnjaka u Srbiji koji pod supervizijom BCBA svetskih stručnjaka sprovode individualizovane programe.

TRETMAN TOMATIS METODOM - Logopedski centar „Lingua Logos“, je jedan od veoma retkih Centara u regionu koji niz godina sprovodi Tomatis metodu, kako bi svojim korisnicima obezbedio visoko kvalitetnu stimulaciju na njihovom razvojnom putu. Tomatis metoda je slušna stimulacija koja koristi isfiltriranu Mocart muziku, Gregorijanski hor i Valcere kako bi podstakla nervni sistem. Različiti programi su namenjen za stimulaciju različitih oblasti nervnog sistema, pa tako postoji program za regulaciju emocija, program za postizanje boljeg razumevanja govora, program za postizanje  budnosti i pažnje, program za smanjenje hiperaktivnosti, program za razvoj govora, čitanja i pisanja. Tomatis metoda praćena intenzivnim individualnim tretmanima pokazala je izuzetnu uspešnost u postizanju rezultata kod dece.

AUDITIVNA STIMULACIJA UZ KORIŠĆENJE BEHRINGER APARATA – važna karakteristika Behringera je dinamičko procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje, ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka. Stoga je Behringer široko primenjiv u tretmanu razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, oštećenja sluha, poremećaja slušnog procesiranja, kao i kod ostalih govorno-jezičkih poremećaja.

SENZORNA INTEGACIJA - Predstavlja neurološke procese  kojima se uređuju čulne informacije putem 7 čula,  koje dolaze is sopstvenog tela i okruženja. Mozak mora da pod različitim uslovima bira određene senzorne informacije čiji će prijem da poveća ili smanji u zavisnosti od potrebe. Mozak ima zadatak da integriše te infomacije kako bi mogli da uspostavimo samoregulaciju, emotivni balans, pažnju, razumevanje, motorno planiranje, učenje. Osobe koje imaju disfunkciju senzornog procesuiranja imaju smanjen ili povišen prijem senzornih  informacija i na taj način je onemogućeno pravilno razvijanje i učenje. Mogući kriterijumi za uključivanje deteta u SI terapiju su:  neorganizovana igra, zaostajanje u motoričkom razvoju, zaostajanje u razvoju govora, nesposobnost prerade nadolazećih podražaja kako bi se samo umirilo (regulacija), poremećaji tonusa, nespretnost u finoj i/ili gruboj motorici, slaba organizacija ponašanja, poremećaji percepcije, dispraksija.U našem centru rade licencirani senzorni pedagozi koji nakon intervjua sa roditeljima i detaljne procene deteta određuju ciljeve i sprovode tretmane senzorne integracije u specijalno opremljenoj senzornoj sobi.

Terapija senzorne integracije ima za cilj da prateći unutrašnju motivaciju deteta deteta kroz aktivnosti koje uključuju celo telo omogući taktilna, vestibularna i proprioceptivna iskustva i na taj način dovede do balansa senzoričkih podražaja i stvori osnovu za dalje učenje i funkcionisanje u svakodnevnom životu.

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE – predstavlja terapiju pokretom, kao osnovnim vidom svake motorne aktivnosti. Sistemom vežbi RPM se ne uvežbava  snaga, spretnost i estetika, nego se vrši uvežbavanje psihomotorne celine u cilju stabilizovanja motorne, psihičke i emocionalne stabilnosti deteta.

VEŽBE RANE STIMULACIJE SENZOMOTORNOG RAZVOJA – predstavljaju sistem vežbi prema psihomotornoj starosti deteta u najranijem uzrastu (do godinu dana) kada je plasticitet mozga najveći. To je period kada je mozak u najintenzivnijem razvoju pri čemu je najspremniji da prihvati spoljne stimuluse i na njih odreaguje. Ove vežbe se posebno preporučuju deci rizičnih grupa, ali svakako i deci iz opšte populacije, kako bi se stimulisao senzomotorni razvoj.

SARADNJA SA PREDŠKOLSKOM USTANOVOM „ADALAND“ - u cilju socijalizacije dece, korisnika naših usluga.

Naš cilj je da pomognemo roditeljima da otklone nedoumice o pravilnom psiho-fizičkom i govorno - jezičkom razvoju deteta, kao i da im ukažemo na značaj rane dijagnostike i tretmana, kako bismo zajedno prevazišli razvojne teškoće i omogućili pravilan socio - emocionalni razvoj i integrisanje u društvenu sredinu.

Foto