DOM ZA STARE JELADOM

Domovi za stare, nega starih lica Beograd

Adresa: Mihaila Bulgakova 38, Mirijevo
Beograd Telefon: 011/7423-663, 062/1921-397
E-mail: ustanova.jeladom@gmail.com

4.5/ 5stars

JELADOM
Ustanova socijalne zaštite za
smeštaj odraslih i starih lica

JELADOM – Ustanova poseduje LICENCU Ministarstva za rad i socijalnu politiku, i dozvolu Ministarstva Zdravlja. Nalazi se u Mirijevu,uluca Mihaila Bulgakova 38. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnom sobom, sa kapacitetom od 22 ležaja, sa trpezarijom i dnevnim boravkom na svakom spratu. Velika pažnja se posvećuje kvalitetu hrane i ishrani korisnika.

Jeladom nudi domaću kuhinju, a korisnici na raspolaganju imaju pet obroka: doručak, ručak, večera i dve užine.
Korisnicima se izlazi u susret što se tiče njihovih želja i navika u vezi jelovnika, kao i zbog bolesti.

Polupokretnim i nepokretnim osobama nudimo kompletnu medicinsku negu, psihološku podršku, primerenu ishranu i adekvatnu higijenu 24 časa. Smeštaj nepokretnih lica i čuvanje starih i bolesnih osoba su naša briga.
Korisnicima su na raspolaganju usluge licenciranog socijalnog radnika, usluge lekara opšte prakse kao i usluge i nadzor stručnih medicinskih sestara i negovateljica.

Ustanova poseduje lekarsku ordinaciju i ambulantu kao i laboratoriju. Vrše se pregledi i kontrole lekara specijalista (koji su konsultanti Ustanove): psihijatra, kardiologa, neurologa, endokrinologa, fizijatra... Moguće je odraditi ultrazvučne preglede na terenu (eho srca, abdomena, štitne žlezde, dopler krvnih sudova...). Postoji mogućnost i RTG snimka na terenu. Koricima ustanove Jeladom na raspolaganju su i usluge stalno zaposlenog fizioterapeuta.

Imamo veliko iskustvo u rehabilitaciji i nezi pacijenata:

● posle preloma i operacije kuka i butne kosti
● posle moždanog udara
● sa neurološkim pacijentima (Parkinson, Miastenia gravis, Multipla skleroza...)
● sa onkološkim pacijentima (posle zračenja i hemoterapije kao i sa pacijentima u terminalnoj fazi bolesti)
● veliko iskustvo u prevenciji, obradi i lečenju dekubitalnih rana kod nepokretnih i ležećih pacijenata

JELADOM
Mihaila Bulgakova 38 Mirijevo, Beograd
tel: 011/74-23-663
062/1921-397

DOBRODOŠLI !

www.domzastare-jeladom.com

 ZA POKRETNE, POLUPOKRETNE I NEPOKRETNE BOLESNIKE, VRHUNSKA USLUGA


*********************

Kućna nega i pomoć u kući od marta meseca 2017. godine, pored domskog smeštaja, nova je usluga Ustanove socijalne zaštite „JELA DOM“ Beograd. Ova usluga se pruža starim licima i odraslima starijim od 26 godina. Usluga je dostupna svakodnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine, a postoji mogućnost i dežurstva 12/24 /dnevna dežurstva, noćna dežurstva, dežurstva tokom praznika, godišnjih odmora itd.
Usluge pomoći u kući obezbeđuju se starim licima, u cilju zadovoljenja njihovih svakodnevnih životnih potreba. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u očuvanju i unapređenju kvaliteta života. Za ovu uslugu angažovane su iskusne geronto domaćice – negovateljice, koje su prošle akreditovanu obuku za uslugu pomoć u kući.
Geronto domaćice – negovateljice angažuju se na sledećim aktivnostima: pomoć u obezbeđivanju ishrane, pomoć u održavanju lične higijene, pomoć u održavanju higijene stana, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, plaćanje komunalija, nabavka namirnica,podizanje recepata i drugo.
Uz pomoć geronto domaćica – negovateljica, korisnicima se omogućava da žive u svojim domovima /prirodnom okruženju/ i učestvuju u aktivnostima u zajednici.
Ustanova ima ordinaciju, ambulantu, stalno zaposlenog lekara opšte prakse, timove konsultanata svih specijalnosti : kardiolog, neurolog, psihijatar, gastoenterolog, endokrinolog, urolog, ortoped, kao i dobro obučene medicinske sestre u oblasti gerijatrije.

Na osnovu toga, moguće je kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje.
Sprovode se terapijske i dijagnostičke procedure u stanu obolelog / EKG, laboratorijske analize, dopler krvnih sudova, ultrazvučni pregledi srca, štitne žlezde i abdomena, kao i proces zdravstvene nege: obrada i previjanje dekubitalnih rana, svakodnevna procena fizičkog i psihičkog stanja obolelog, kao i kompletne medicinske sadržaje: infuzije, injekcije, plasiranje katetera, ispiranje bešike, plasiranje i hranjenje preko nazogastrične sonde, zamena stoma, oksigena terapija, inhalaciona terapija, terapija bola kod palijativnih pacijenata.

U skladu sa zdravstvenim stanjem obolelog, kada se radi o onkološkim umirućim pacijentima koji ne žele hospitalizaciju ili neki vid domskog smeštaja, organizuje se u stanu specijalna nega sa odgovarajućim tretmanom.
Pored mnogobrojnih zdravstvenih usluga, svojim korisnicima nudimo i uslugu sanitetskog prevoza u pratnji medicinske sestre ili medicinske sestre i lekara, kako u Beogradu, tako i van Beograda.

U sklopu kućne nege i pomoći u kući, našim korisnicima nudimo i usluge profesionalnog socijalnog radnika, koji procenjuje funkcionalnu sposobnost korisnika, pravi indvidualni plan usluge, povezuje korisnike sa ostalim institucijama, radi ostvarivanja prava naknada za tuđu negu i pomoć, subvencije za komunalne usluge, poreske olakšice, olakšice na nabavku pomagala, ostvarivanje prava na umanjenu participaciju.... Takođe, licima koja boluju od Alchajmera ili staračke demencije i koja nisu u stanju da samostalno štite svoje interese, inicira se postupak za rešavanje građansko-pravnog statusa /stavljanje korisnika pod starateljstvo/. Tokom ovog procesa pruža se podrška i koordinacija od strane socijalnog radnika radi što bržeg okončanja postupka.

Ustanova omogućava savetodavno-suportativni rad, psihološku podršku, podršku u izgradnji i očuvanju socijalnih odnosa /porodični, partnerski, komšijski i drugo/, posredovanje u konfliktnim situacijama korisnika i njegove okoline, organizovanje edukativnih radionica, pomoć i podrška u saradnji sa nadležnim državnim institucijama. 

Spektar ovih usluga biće dopunjen i konkretnim potrebama svakog korisnika ponaosob. Insistiramo na izgradnji partnerskog odnosa sa korisnicima i njihovim porodocama i podstičemo aktivno učestvovanje u kreiranju, izboru i realizovanju neophodnih usluga.

Detaljno se informišite na telefon 011/7436-522 ili 062/1921-397 ili na adresi Rableova 17, Mirijevo.

Pozovite i uverite se u kvalitet naših usluga. Dostupni smo 24 h svakog dana u nedelji.

D O B R O D O Š L I !