Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
DOM ZA STARE JELADOM

DOM ZA STARE JELADOM

Domovi za stare, nega starih lica Beograd

GSP

  • Autobus: 601, 603, 604, 605, 607, 610

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


Novi luksuzni dom za stare u Surčinu sa vrhunskom medicinskom uslugom, domskim lekarom (spec. opšte medicine) i lekarima konsultantima i obučenim licenciranim medicinskim osobljem.

JELADOM – Ustanova poseduje LICENCU Ministarstva za rad i socijalnu politiku, i dozvolu Ministarstva Zdravlja. Nalazi se u Mirijevu,uluca Mihaila Bulgakova 38. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnom sobom, sa kapacitetom od 22 ležaja, sa trpezarijom i dnevnim boravkom na svakom spratu. Velika pažnja se posvećuje kvalitetu hrane i ishrani korisnika.

Jeladom nudi domaću kuhinju, a korisnici na raspolaganju imaju pet obroka: doručak, ručak, večera i dve užine.
Korisnicima se izlazi u susret što se tiče njihovih želja i navika u vezi jelovnika, kao i zbog bolesti.

Polupokretnim i nepokretnim osobama nudimo kompletnu medicinsku negu, psihološku podršku, primerenu ishranu i adekvatnu higijenu 24 časa. Smeštaj nepokretnih lica i čuvanje starih i bolesnih osoba su naša briga.
Korisnicima su na raspolaganju usluge licenciranog socijalnog radnika, usluge lekara opšte prakse kao i usluge i nadzor stručnih medicinskih sestara i negovateljica.

Ustanova poseduje lekarsku ordinaciju i ambulantu kao i laboratoriju. Vrše se pregledi i kontrole lekara specijalista (koji su konsultanti Ustanove): psihijatra, kardiologa, neurologa, endokrinologa, fizijatra... Moguće je odraditi ultrazvučne preglede na terenu (eho srca, abdomena, štitne žlezde, dopler krvnih sudova...). Postoji mogućnost i RTG snimka na terenu. Koricima ustanove Jeladom na raspolaganju su i usluge stalno zaposlenog fizioterapeuta.

Imamo veliko iskustvo u rehabilitaciji i nezi pacijenata:

● posle preloma i operacije kuka i butne kosti
● posle moždanog udara
● sa neurološkim pacijentima (Parkinson, Miastenia gravis, Multipla skleroza...)
● sa onkološkim pacijentima (posle zračenja i hemoterapije kao i sa pacijentima u terminalnoj fazi bolesti)
● veliko iskustvo u prevenciji, obradi i lečenju dekubitalnih rana kod nepokretnih i ležećih pacijenata

JELADOM
Mihaila Bulgakova 38 Mirijevo, Beograd
tel: 011/74-23-663
062/1921-397


JELADOM
Vojvođanska 241, Surčin Beograd
tel: 011/74-23-663
062/1921-397

DOBRODOŠLI !

www.domzastare-jeladom.com

 ZA POKRETNE, POLUPOKRETNE I NEPOKRETNE BOLESNIKE, VRHUNSKA USLUGA


*********************

Kućna nega i pomoć u kući od marta meseca 2017. godine, pored domskog smeštaja, nova je usluga Ustanove socijalne zaštite „JELA DOM“ Beograd. Ova usluga se pruža starim licima i odraslima starijim od 26 godina. Usluga je dostupna svakodnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine, a postoji mogućnost i dežurstva 12/24 /dnevna dežurstva, noćna dežurstva, dežurstva tokom praznika, godišnjih odmora itd.
Usluge pomoći u kući obezbeđuju se starim licima, u cilju zadovoljenja njihovih svakodnevnih životnih potreba. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u očuvanju i unapređenju kvaliteta života. Za ovu uslugu angažovane su iskusne geronto domaćice – negovateljice, koje su prošle akreditovanu obuku za uslugu pomoć u kući.
Geronto domaćice – negovateljice angažuju se na sledećim aktivnostima: pomoć u obezbeđivanju ishrane, pomoć u održavanju lične higijene, pomoć u održavanju higijene stana, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, plaćanje komunalija, nabavka namirnica,podizanje recepata i drugo.
Uz pomoć geronto domaćica – negovateljica, korisnicima se omogućava da žive u svojim domovima /prirodnom okruženju/ i učestvuju u aktivnostima u zajednici.
Ustanova ima ordinaciju, ambulantu, stalno zaposlenog lekara opšte prakse, timove konsultanata svih specijalnosti : kardiolog, neurolog, psihijatar, gastoenterolog, endokrinolog, urolog, ortoped, kao i dobro obučene medicinske sestre u oblasti gerijatrije.

Na osnovu toga, moguće je kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje.
Sprovode se terapijske i dijagnostičke procedure u stanu obolelog / EKG, laboratorijske analize, dopler krvnih sudova, ultrazvučni pregledi srca, štitne žlezde i abdomena, kao i proces zdravstvene nege: obrada i previjanje dekubitalnih rana, svakodnevna procena fizičkog i psihičkog stanja obolelog, kao i kompletne medicinske sadržaje: infuzije, injekcije, plasiranje katetera, ispiranje bešike, plasiranje i hranjenje preko nazogastrične sonde, zamena stoma, oksigena terapija, inhalaciona terapija, terapija bola kod palijativnih pacijenata.

U skladu sa zdravstvenim stanjem obolelog, kada se radi o onkološkim umirućim pacijentima koji ne žele hospitalizaciju ili neki vid domskog smeštaja, organizuje se u stanu specijalna nega sa odgovarajućim tretmanom.
Pored mnogobrojnih zdravstvenih usluga, svojim korisnicima nudimo i uslugu sanitetskog prevoza u pratnji medicinske sestre ili medicinske sestre i lekara, kako u Beogradu, tako i van Beograda.

U sklopu kućne nege i pomoći u kući, našim korisnicima nudimo i usluge profesionalnog socijalnog radnika, koji procenjuje funkcionalnu sposobnost korisnika, pravi indvidualni plan usluge, povezuje korisnike sa ostalim institucijama, radi ostvarivanja prava naknada za tuđu negu i pomoć, subvencije za komunalne usluge, poreske olakšice, olakšice na nabavku pomagala, ostvarivanje prava na umanjenu participaciju.... Takođe, licima koja boluju od Alchajmera ili staračke demencije i koja nisu u stanju da samostalno štite svoje interese, inicira se postupak za rešavanje građansko-pravnog statusa /stavljanje korisnika pod starateljstvo/. Tokom ovog procesa pruža se podrška i koordinacija od strane socijalnog radnika radi što bržeg okončanja postupka.

Ustanova omogućava savetodavno-suportativni rad, psihološku podršku, podršku u izgradnji i očuvanju socijalnih odnosa /porodični, partnerski, komšijski i drugo/, posredovanje u konfliktnim situacijama korisnika i njegove okoline, organizovanje edukativnih radionica, pomoć i podrška u saradnji sa nadležnim državnim institucijama. 

Spektar ovih usluga biće dopunjen i konkretnim potrebama svakog korisnika ponaosob. Insistiramo na izgradnji partnerskog odnosa sa korisnicima i njihovim porodocama i podstičemo aktivno učestvovanje u kreiranju, izboru i realizovanju neophodnih usluga.

Detaljno se informišite na telefon 011/7436-522 ili 062/1921-397 ili na adresi Rableova 17, Mirijevo.

Pozovite i uverite se u kvalitet naših usluga. Dostupni smo 24 h svakog dana u nedelji.

D O B R O D O Š L I !

Foto

DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARE JELADOM Domovi za stare, nega starih lica Beograd