Zatvori
JAP STUDIO Inženjering Beograd translate.Član 10 godina

JAP STUDIO

Inženjering Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

GSP

  • Autobus: 16, 27, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95, 96, E6

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Radi nedeljom Izlazak na teren

JAP studio, agencija za projektovanje i dizajn Vlasnik Jasminka Protić dipl.ing.arh. Bavimo se projektovanjem objekata različitih namena, stambeni, stambeno-poslovni, poslovni...

U okviru naših projektantskih usluga su:

- Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
- Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta,
   projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija
   i projekta mašinskih instalacija...
- Izrada projekta izvedenog stanja
- Izrada projekta enterijera
- Izrada projekta spoljnog uređenja
- Izrada kataloga za određeni objekat
- Izrada projekata legalizacije
- Izrada projekata adaptacije i rekonstrukcije

JAP studio raspolaže visokokvalifikovanim stručnim timom i saradnicima koji poseduju sve vrste licenci neophodnih za obavljanje poslova u okviru građevinske i arhitektonske struke.

Projektujemo u skladu sa pravilima i propisima, insistiramo na kvalitetu usluge i korektnoj saradnji sa naračuicem.

Foto