JAP STUDIO

Inženjering Beograd

Adresa: Bulevar despota Stefana 1a, Beograd
Beograd Telefon: 011/3236-982, 063/628-499
E-mail: japstudio011@gmail.com

4/ 5stars

JAP studio, agencija za projektovanje i dizajn Vlasnik Jasminka Protić dipl.ing.arh. Bavimo se projektovanjem objekata različitih namena, stambeni, stambeno-poslovni, poslovni...

U okviru naših projektantskih usluga su:

- Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
- Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija i projekta mašinskih instalacija...
- Izrada projekta izvedenog stanja
- Izrada projekta enterijera
- Izrada projekta spoljnog uređenja
- Izrada kataloga za određeni objekat
- Izrada projekata legalizacije
- Izrada projekata adaptacije i rekonstrukcije

JAP studio raspolaže visokokvalifikovanim stručnim timom i saradnicima koji poseduju sve vrste licenci neophodnih za obavljanje poslova u okviru građevinske i arhitektonske struke.

Projektujemo u skladu sa pravilima i propisima, insistiramo na kvalitetu usluge i korektnoj saradnji sa naračuicem.