Zatvori
JP AERODROM NIKOLA TESLA  BEOGRAD Javna preduzeća Beograd

JP AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Javna preduzeća Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku!

Dodatne Lokacije

Kod i naziv aerodroma

LYBE Beograd / Nikola Tesla

Geografski podaci aerodroma:
- koordinate ARP-a (WGS 84) i položaj na AD - 444909.78N 0201825.44E 122° GEO / 1500 m od THR 12
- smer i rastojanje od grada - 275° GEO, 12 km od glavne železničke stanice u Beogradu
- ELEV / Referentna temperatura - 102 M / 27°C (avgust)
- MAG VAR / Godišnja promena - 3°E (2005) / + 5.2'
- odobrene vrste saobraćaja - IFR/VFR

Vremenska referenca: leto (mart-septembar) UTC+2, zima (oktobar-februar) UTC+1

Radno vreme aerodroma: 05:00 - 23:00 LT

Aerodrom Nikola Tesla Beograd idealno je lociran u odnosu na druge aerodrome u okruženju, jer nema navigacionih ograničenja i nalazi se na raskrsnici najvećih vazdušnih ruta. Vazdušne rute i prilazi opremljeni su modernom radio-navigacionom opremom.

Neposredno okruženje aerodroma ima četiri precizna sistema za vođenje vazduhoplova (VOR, DME). Oba prilaza poletno-sletnoj stazi opremljena su preciznom radio-navigacionom opremom ILS tipa i radarom za navođenje, kao i drugom radio-navigacionom opremom (VOR, DME i slično) koja obezbeđuje bezbedno letenje u lošim vremenskim uslovima.

Smer prilaza poletno-sletnoj stazi 12 ima prilazna navigaciona svetla za uslove CAT III, a smer prilaza 30 ima prilazna navigaciona svetla za uslove CAT I i ravan poniranja vizuelnog prilaza tipa PAPI i za prag 12 i za prag 30.
Prilazna svetla na oba kraja PSS-a (od kojih je prilaz 12 opremljen prilaznim svetlima za uslove CAT III, a prilaz 30 prilaznim svetlima za uslove CAT I), svetla PSS-a, svetla rulne staze, priključnica i platforme omogućuju takozvani noćni start - letenje noću.

Sva svetla za usmeravanje aviona priključena su na rezervni sistem generatora čiji kapacitet i operativne karakteristike omogućuju kontinuirano snabdevanje električnom energijom.

FOLLOW ME vozilo vodi avione do njihovih pozicija na platformi.