POLIKLINIKA LABEA MEDICA DIJAGNOSTIKA

Laboratorije Beograd

Adresa: Tadeuša Košćuška 30
Beograd Telefon: 011/20-30-520, 20-30-521, 064/820-55-80

POLIKLINIKA LABEA MEDICA DIJAGNOSTIKA Laboratorije Beograd