ANGIO

Lekarske ordinacije Beograd

Adresa: Alekse Nenadovića 5/Isprat
Beograd Telefon: 011/2436-630
E-mail: office@angio.co.rs
Sajt: www.angio.co.rs

4/ 5stars

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA - Dr Bojan Vojnović.

Podaci o Dr Bojanu Vojnoviću:
Specijalista ortopedije sa traumatologijom i subspecijalista angiologije (nauka o oboljenjima krvnih sudova);
Doktor med.nauka;
Radio na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije i Medicinskom fakultetu u Beogradu;
Član Britanskog udruženja za ultrazvuk (BMUS)

Radno vreme:
- ponedeljak-petak: 09-17h