HBO MEDICAL CENTER

Lekarske ordinacije Beograd

Adresa: Vojvode Stepe 347b, Kumodraž
Beograd Telefon: 011/3987-238, fax/tel: 011/3972-666, 063/258-743
E-mail: office@hbomc.com
Sajt: www.hbomc.com

4/ 5stars

HIPERBARIČNA MEDICINA ŠTA JE HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA Hiperbarična oksigenacija (HBO) je neinvazivan, bezbolan i bezbedan terapijski postupak koji se primenjuje u lečenju svih oboljenja i stanja u kojima je prisutna HIPOKSIJA (smanjena količina kiseonika).
HBO se sprovodi u HIPERBARIČNIM KOMORAMA, pod nadzorom stručnog osoblja, a terapija je pažljivo planirana za svakog pacijenta ponaosob, u zavisnosti od njegovog objektivnog zdravstvenog stanja.

Suština HBO je udisanje 100% kiseonika pod povišenim pritiskom, pri čemu se pokreću mnogobrojni pozitivni procesi u organizmu koji, svi zajedno, doprinose kvalitetnijem i bržem ozdravljenju.
Primena kiseonika pod pritiskom većim od atmosferskog, predstavlja napredak koji se po značenju može meriti sa uvođenjem tranfuzije krvi i antibiotika u terapiju.