Zatvori

Nevladine organizacije Beograd

Neprofitne grupe koje funkcionišu nezavisno od bilo koje vlade nazivaju se nevladinim organizacijama ili skraćeno NVO. Neretko se one nazivaju i civilno-društvenim organizacijama, te su osnovane na nacionalnom i internacionalnom nivou i služe, recimo, humanitarnim i ekološkim ciljevima. NVO ima više tumačenja, uglavnom se one odnose na neprofitne, privatne organizacije koje operišu izvan domašaja i kontrola vlada. Neke nevladine organizacije se primarno oslanjaju na volontere, dok druge na plaćeno osoblje. Svetska banka prepoznaje dve grupe NVO: operativne, koje se fokusiraju na projektovanje i implentaciju razvojnih projekata; zastupne, koje brane ili promovišu određene ciljeve i gledaju da utiču na javnu politiku. Kako se radi o neprofitnim organizacijama, NVO se oslanjaju na razne izvore finansiranja, uključujući: članarinu, privatne donacije, prodaju dobara i usluga, dotacija, itd. Uprkos tome da su nezavisne od vlada, neke nevladine organizacije i te kako se finansiranju od strane vlada. Veliki NVO imaju budžete koji premašuju milione. Ukoliko se u potrazi za nevladinom organizacijom u Beogradu, onda ste na pravom mestu. Pogledajte prezentacije NVO u Beogradu, pročitajte njihove ciljeve, te stupite u kontakt sa onima koje biste da podržite.

Nevladine organizacije Beograd

Neprofitne grupe koje funkcionišu nezavisno od bilo koje vlade nazivaju se nevladinim organizacijama ili skraćeno NVO. Neretko se one nazivaju i civilno-društvenim organizacijama, te su osnovane na nacionalnom i internacionalnom nivou i služe, recimo, humanitarnim i ekološkim ciljevima. NVO ima više tumačenja, uglavnom se one odnose na neprofitne, privatne organizacije koje operišu izvan domašaja i kontrola vlada. Neke nevladine organizacije se primarno oslanjaju na volontere, dok druge na plaćeno osoblje. Svetska banka prepoznaje dve grupe NVO: operativne, koje se fokusiraju na projektovanje i implentaciju razvojnih projekata; zastupne, koje brane ili promovišu određene ciljeve i gledaju da utiču na javnu politiku. Kako se radi o neprofitnim organizacijama, NVO se oslanjaju na razne izvore finansiranja, uključujući: članarinu, privatne donacije, prodaju dobara i usluga, dotacija, itd. Uprkos tome da su nezavisne od vlada, neke nevladine organizacije i te kako se finansiranju od strane vlada. Veliki NVO imaju budžete koji premašuju milione. Ukoliko se u potrazi za nevladinom organizacijom u Beogradu, onda ste na pravom mestu. Pogledajte prezentacije NVO u Beogradu, pročitajte njihove ciljeve, te stupite u kontakt sa onima koje biste da podržite.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere