Zatvori
SION GARD D.O.O. Obezbeđenje objekata Beograd translate.Član 5 godina

SION GARD D.O.O.

Obezbeđenje objekata Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 16:00
Utorak 08:00 - 16:00
Sreda 08:00 - 16:00
Četvrtak 08:00 - 16:00
Petak 08:00 - 16:00
Subota Ne radimo
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 82, 70, 72, 74, 75, Ada 5

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Izlazak na teren

PRIVREDNO DRUŠTVOSION GARD“ d.o.o. je preduzeće čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojanosti klijentu.

NUDIMO :

Fizičko obezbeđenje i zaštita od požara

Sion Gard pruža vrhunsku uslugu iz oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštitu lica i objekata, industrijskih pogona, gradilišta, poslovnih zgrada, javnih skupova i manifestacija, zaštitu lica u mestu i pokretu.
Pružamo zaštitu i od provala, pljački, fizičkog napada na objekat kao i protivpožarnu zaštitu.
U svojoj delatnosti Sion Gard je ispunio sve zakonske uslove za obavljanje usluga privatnog obezbeđenja a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Pročitajte više na www.siongard.com/fizicko-obezbedjenje

Stručna obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite i redarske službe

Stručna obuka se sprovodi po programu obuke fizičko-tehničke zaštite i redarske službe u Beogradu.

Teoretska obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 55 nastavnih časova , a obuka za upotrebu fizičke snage u sali, u trajanju od 35 nastavnih časova.

Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema, a obuka za upotrebu fizičke snage za primenu sredstava prinude i tehnika samoodbrane, neophodnih za rad službenika obezbeđenja, sprovodi se u posebnoj sali.

Pročitajte više na www.siongard.com/strucna-obuka-za-vrsenje-poslova-fizicko-tehnicke-zastite-i-redarske-sluzbe

Tehnička zaštita

SION GARD nudi kompletnu zaštitu Vašeg objekta, na Vama je samo da odaberete koji sistem tehničke zaštite želite, a mi ćemo uraditi sve ostalo.
Skup mera i aktivnosti tehničke zaštite koje smo u prilici da Vam pružimo su:
- Ugradnja i instalacija tehničke opreme za video nadzor
- Ugradnja i instalacija protivprovalnih sistema
- Ugradnja i instalacija sistema kontrola pristupa

Pročitajte više na www.siongard.com/tehnicka-zastita

Video alarm i monitoring

ALARM MONITORING (daljinski nadzor) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom.
Naši iskusni operateri preko najsavremenijih softvera prate rad povezanih alarmnih sistema. Na taj način objekat je 24 časa pod budnim okom naših operatera.

Usluge upravljanja i održavanja poslovnih i stambenih objekata

Pružamo usluge u oblasti održavanja higijene poslovnih prostora (kancelarija, sportskih, zdravstvenih i trgovinskih objekata, hotela, restorana i kafića), kao i industrijskih hala. Preduzeće smo, specijalizovano i opremljeno za pružanje visokokvalitetnih usluga, sa jedinstvenim sistemom održavanja higijene poslovnog prostora.
Ugovorom o tehničkom održavanju stambenih zgrada Sion Gard izvodi manje radove na popravci zajedničkih delova zgrade, instalacija i uređaja. Radovi ovog obima imaju tretman hitne intervencije, izvode se prema radnom nalogu, a po prijavi predsednika Skupštine zgrade, odnosno stanara.

Pročitajte više na www.siongard.com/usluge-upravljanja-i-odrzavanja-poslovnih-i-stambenih-objekata

Patrolna služba

Svaki patrolni tim sastava je od 2 (dva) naoružana službenika obezbeđenja,opremljeni adekvatnim brojem sredstava veze, na raspolaganju 24h svakog dana u godini, sva vozila su jasno obeležena i lako uočljiva. Intervencije se vrše po nalogu Korisnika usluga, prema ugovorenoj obavezi ili prema prijemu alarme dojave.

Vrlo značajna podrška patrolnim timovima je naš Kontrolni centar sa stalnim dežurstvom 24h/7/365. Kontrolni centar je opremljen za prijem alarmnih dojava u realnom vremenu (upućenih i sa "panik tasrera"),kao i mogućnošću neprekidnog monitoringa instaliranih kamera video obezbeđenja u bilo kom štićenom objektu.

Pročitajte više na www.siongard.com/patrolna-sluzba

Transport novca i vrednosti

Posebnu pažnju poklanjamo transportu novca i vrednosti.
Osnova transporta novca i vrednosti je diskrecija i tajnost i naše usluge počivaju na tome kao i na profesionalnosti i sve u cilju ispunjenja svih zahteva naših klijenata za ovu vrstu angažovanja.
Vozila kojima raspolažemo opremljena su specijalnim sefovima i koferima za transport novca, GPS uređajem kao i radio vezom sa kontrolnim centrom i panik tasterom.
Službenici obezbeđenja, posebno odabrani i angažovani na ovoj vrsti posla obučeni su za taj posao, takođe poseduju sertifikate i licence za obavljanje poslova sa korišćenjem oružja.

Pročitajte više na www.siongard.com/transport-novca-i-vrednosti

Alkotestiranje

Prema podacima iz nedavno usvojenog Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji, alkoholna pića najzastupljenija su psihoaktivna supstanca u Srbiji.
SION GARD raspolaže profesinalnim alkotest uređajem DREGER “alkotest 6820” koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela.
Usluge alkotestiranja vrši sertifikovano ljudstvo SION GARD-a.

Pročitajte više na www.siongard.com/alkotestiranje

Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Da bi upotpunili svoju pretežnu delatnost, uslugu obezbeđenja i zaštitu korisnika, proširili smo svoje kadrovske resurse licenciranim menadžerima bezbednosti za poslove procene rizika. Kao organizacija stekli smo potrebna znanja i usavršili se u poslovima izrade akta o proceni rizika.

Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Da bismo kompletirali našu celokupnu uslugu, pored obezbeđenja i zaštite takođe svojim klijentima nudimo usluge procene rizika i zaštite lica imovine i poslovanja uz visoko kvalifikovane i licencirane menadžere bezbednosti, tako da smo u stanju da pružimo najkvalitetnije usluge ovog tipa na tržištu. 

Plan zaštite i spasavanja i procena rizika od katastrofa

Jedan od najključnijih dokumenata kada je reč o bezbednosti je procena rizika od katastrofa. Ovaj dokument je od ogromnog značaja u oblasti određivanja nivoa rizika, identifikacije rizika i tretmana istog, bilo da su u pitanju tehničke tj. tehnološke opasnosti ili prirodne opasnosti. 

Uslugu izrade plana zaštite i procene rizika od katastrofa mogu legalno pružiti isključivo pravna lica uz Ovlašćenje za tu delatnost koja upošljavaju profesionalne i obučene stručnjake u toj oblasti koji poseduju sve licence za ovu delatnost. 

Naše privrdeno društvo poseduje licencirane stručnjake iz ove oblasti.

Skladištenje i manipulacija robom

Naše Preduzeće raspolaže sa dovoljnim kadrovskim kapacitetima da za potrebe trećih lica – koja raspolažu sa adekvatnim skladišnim prostorom sa pripadajućom opremom i sredstvima, vrši poslove skladištenja i manipulacije sa robama različitih namena i karaketristika.
Proces skladištenja i manipulacije sa robom realizujemo kroz proces prijema, smeštaja, čuvanja, osnovnog održavanja, praćenja kvalitativnog i kvantitativnog stanja i izdavanja.
Osposobljeni smo da proces manipulacije sa robom vršimo u skladu sa raspoloživim skladišnim prostorom ručno ili sa sredstvima integralnog transporta.

Pročitajte više na www.siongard.com/skladistenje-i-manipulacija-robom

SION GARD d.o.o.

Naši zaposleni su dugogodišnji profesionalci, poznati i priznati eksperti sa domaćim i međunarodnim iskustvom. Između ostalog, do sada smo obezbeđivali ustanove i institucije od velikog značaja i visoke osetljivosti, kao što su organi državne uprave, škole, poslovni centri i slično, imamo  bogato iskustvo u realizaciji obezbeđenja lica i dragocenosti u mestu i pokretu, a često smo bili u ulozi nosioca posla za najzahtevnije javne skupove i manifestacije, između kojih sa ponosom ističemo koncerte grupa ”Rolling Stones“, ”Duran Duran“, ”Kool & The Gang“, “AC/DC”, “Bajaga i instruktori”, Vlado Georgijev i Billy Idol.

SVI  NAŠI RADNICI  SU:

* starosti od 25-45 godina,
* izuzetno ozbiljni i pouzdani, većina njih su porodični ljudi,
* stručno osposobljeni za FTO,
* koji poznaju opšta pravila službe i druga normativna akta,
* najveći broj sa odsluženom vojnom obavezom,
* profesionalci u poslu, korektni i odgovorni.

Sion Gard d.o.o., Beograd i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 I OHSAS 18001:2007, ISO 20000-1:2018, ISO 31000:2018, ISO 22301:2014, ISO 27001:2014 u delatnosti: fizička zaštita objekata, lica, javnih skupova, tehnička zaštita u delu protivprovalne zaštite, protivpožarne zaštite, protiprovalna zaštita, video obezbeđenja, kontrola pristupa, satelitsko praćenje vozila (GPS), transport i pratnja transporta vrednosti, kao i menadžment kontrolnog centra u obezbeđenju stacioniranih objekata, mobilnih objekata i patrolnih timova, te u pružanju usluga čišćenje i održavanje objekata i obezbeđenju ljudskih resursa za obavljanje skladištenja i manipulacija robom, te se ovi elemennti kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta organizacije.

SERTIFIKAT:  Sertifikat o kontrolisanju
Zvaničan sertifikat koji izdaje Centar za kvalitet u PKS, kojim se potvrđuje da je kontrolisana usluga privatnog obezbeđenja ispunila zahteve srpskog standarda SRPS A.L2.002:2015 koje se odnosi na: fizičku zaštitu, tehničku zaštitu, menadžment vrednostima, menadžment iz kontrolnog centra, detektivske usluge.

Foto