Trebevićka 15
Bolnica Adonis je specijalna bolnica , za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. U cilju pružanja vrhunskih zdravstvenih usluga koncipirana je na savremenim hirurškim do ...
Prof.dr med. sci. dr Milan Filipović & Mr med.sci. dr Goran Gaćešae-mail:milan.medichill@gmail.com, goran.medichill@gmail.com   Ordinacija “MEDIC HILL” nalazi se u centru Bano ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA