AGENCIJA ZA POMOĆ U KUĆI NANA

Pomoć u kući, patronažne službe Beograd

Adresa: Kralja Milana 19b
Beograd Telefon: 011/3344-774, 3341-200
E-mail: agencijanana@open.telekom.rs
Sajt: www.agencijanana.rs

4/ 5stars

Agencija za brigu o starima (gerontodomaćice i negovateljice);

AGENCIJA NANA

GERIJATRIJSKE DOMAĆICE

- POMOĆ U OBEZBEĐIVANJU ISHRANE - po potrebi, nabavka namirnica, priprema lakih obroka, obezbeđivanje gotovih obroka i sl;
- POMOĆ U ODRŽAVANJU HIGIJENE STAMBENOG PROSTORA
- POMOĆ U ODRŽAVANJU LIČNE HIGIJENE I HIGIJENE ODEVNIH PREDMETA
- POMOĆ U ODRŽAVANJU HIGIJENE POSTELJINE
- POMOĆ U ZAGREVANJU STAMBENOG PROSTORA
- POMOĆ PRI KRETANJU - unutar i van kuće
- POMOĆ U ZADOVOLJAVANJU SOCIJALNIH I KULTURNO-ZABAVNIH POTREBA
- PLAĆANJE RAČUNA