AGENCIJA OMNIA COMMUNICATIONS

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Šamačka 1, Zvezdara
Beograd Telefon: 011/3475-538, 063/7222-676
E-mail: office@sudski-tumac-engleski.com
Sajt: www.sudski-tumac-engleski.com

4/ 5stars

PISMENO PREVOÐENJE
Prevodimo poslovne, stručne i književne tekstove sa/na engleski jezik.

PREVOÐENJE SA OVEROM OVLAŠĆENIH SUDSKIH TUMAČA
Naši sudski tumači prevode i overavaju sve vrste zvaničnih dokumenata.

USMENO PREVOÐENJE
Obavljamo sve vrste usmenog prevođenja:
• simultano prevođenje,
• konsekutivno prevođenje,
• šaputanje, na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama za štampu i državnim protokolima.

DOSTAVA
Dostava se vrši elektronskom i redovnom poštom, ličnim preuzimanjem kao i kurirskom službom sa mogućnošću dostave istog dana.

Za sve informacije: Tel:
Telefon:
011/347-5538 ili 063/7222-676
Fax:
011/347-5787
E-mail:
office@sudski-tumac-engleski.com
Web: www.sudski-tumac-engleski.com

-----------------------------------------------------------

AGENCIJA OMNIA COMMUNICATIONS

WRITTEN TRANSLATIONS
We translate business, professional and literary texts into English language. 

NOTARIZED TRANSLATIONS
Our sworn notary translators translate and notarize all forms of official documents.

INTERPRETING
We perform all types of interpretation:
- simultaneous
- consecutive
- whispering at business meetings, seminars, press conferences and state protocols.

DELIVERY
Delivery available by e-mail or post, in person or by express delivery with the same day delivery option.


Adresa:
Šamačka 1, 11050 Beograd
(ugao Ustaničke i Vojislava Ilića - blizu Prvog Osnovnog Suda)