Zatvori
DR ANTIN PAVLOVIĆ SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE Psihijatrijske ordinacije Beograd

DR ANTIN PAVLOVIĆ SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE

Psihijatrijske ordinacije Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 09:00 - 17:00
Utorak 09:00 - 17:00
Sreda 09:00 - 17:00
Četvrtak 09:00 - 17:00
Petak 09:00 - 17:00
Subota Po dogovoru!
Nedelja Po dogovoru!

GSP

  • Autobus: 75, 77, 71, 78, 83, 72, 65, 16, 17

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Radi nedeljom Pet Friendly Besplatan WiFi Parking Izlazak na teren

Ordinacija dečije i adolescentne psihijtarije „Dr Antin Pavlović“ je specijalizovana za dijagnostiku i tretman različitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih.

Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog  usavršavanja u oblasti psihijatrije, psihoterapije, procedura ranih intervencija, funkcionalne, ortomolekularne  medicine i nutritivne terapije. U svome radu primenjujemo integrativni model  koji spaja konvencionalnu psihijatriju sa nutritivnom, ortomolekularnom , funkcionalnom psihijatrijom i epigenetikom.

Svaka osoba je jedinstveno, neponovoljivo biće i  zato mi biramo holistički pristup koji čoveka posmatra kao individuu, kao celovitost tela, uma i duha , a mentalno zdravlje  posmatramo kao  rezultat ravnoteže između fizičkog, psihičkog, emocionalnog, socijalnog  i duhovnog aspekta .  Uvažavajući  individualnost svakog deteta i mlade osobe  kreiramo individualne  terapijske programe i ciljeve.

Naš stručni  tim koji čine lekar specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, logoped, defektolog  i psiholog  posvećen je cilju da se kroz zajednički rad, preventivne i terapijske aktivnosti unapredi mentalno zdravlje dece i mladih.

Dijagnostika i različiti terapijski modaliteti  raspoloživi su deci sa:

- problemima iz autističnog spektra, deci sa problemima  pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno - jezičkog i psihomotornog razvoja, deci koja imaju poteškoće u izgovoranju glasova, tikove ili mucanje

- Omogućavano i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije , kao i prevenciju školskog neuspeha

- Naše psihoterapijske i psihijatrijske usluge usmerene su i ka adolescentima, u  cilju  pomoći mladim ljudima da lakše prođu kroz ovaj izazovan životni period. U tom smislu bavimo se poremećajima raspoloženja (depresija, bipolarni afektivni poremećaj), anksioznost, napadi panike, adolescenta kriza, poremećaji ishrane

U ordinaciji „Dr Antin Pavlović „ sprovode se različite vrste usluga i tretmana koji su prilagođeni uzrastu i individualnim potrebama svakog deteta i mlade osobe:

- Specijalistički pregled dečjeg i adolescentnog psihijatra
- Intergrativni i biomedicinski pristup u prevenciji i tretmanu problema mentalnog  zdravlja
  i razvojnih poremećaja
- Nutrigenetika i neurogenetika
- Stimulacija govorno - jezičkog razvoja i logopedski tretmani
- Defektološki tretmani - reedukacija psihomotorike
- Program dodatne podrške u učenju
- Priprema za prvi razred osnovne škole
- Profesionalna orijentacija
- Savetodavni rad sa roditeljima
- Porodična psihoterapija
- Individualna psihoterapija
- Grupna psihoterapija

Naša ordinacija je mesto gde svako dete, mlad čovek i roditelj kroz integrativni i celovit pristup dobija profesionalni savet, podsticaj, usmerenje, lepu reč i stručnu brigu o mentalnom zdravlju i razvoju.

Foto