DENTAL IMPLANT - CENTAR ZA SAVREMENU STOMATOLOGIJU I IMPLANTOLOGIJU

Stomatološke ordinacije Beograd

Adresa: Bulevar despota Stefana 13, Palilula
Beograd Telefon: 011/3620-437, 065/5680-060
E-mail: office@dentalimplant.rs
Sajt: www.dentalimplant.rs

DENTAL IMPLANT - CENTAR ZA SAVREMENU STOMATOLOGIJU I IMPLANTOLOGIJU Stomatološke ordinacije Beograd