EXTRADENTAL PLUS STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA

Stomatološke ordinacije Beograd

Adresa: Milentija Popovića 32a (TC I sprat), Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/712-2785, 064/050-3037
E-mail: drdragana.jovicic@gmail.com

4/ 5stars

SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA EXTRADENTAL PLUS BEOGRAD-NOVI BEOGRAD nalazi se u Novom Beogradu, ul. Milentija Popovića br. 32a I sprat.
Specijalističku stomatološku ordinaciju Extradental plus Beograd-Novi Beograd, 2013. godine osnovala je dr Dragana Jovičić Vukčević, specijalista stomatološke protetike koja je do tada kao stomatolog stekla bogato radno iskustvo tokom 17-ogodišnjeg rada koji se sastojao od kraćeg perioda rada u državnoj zdravstvenoj ustanovi, a potom od dužeg perioda rada u privatnoj praksi.

Stečenim obrazovanjem, bogatim radnim iskustvom i kontinuiranim usavršavanjem, dr Dragana Jovičić Vukčević sa osobljem, u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji Extradental plus, opremljenoj savremenom opremom i uređajima uz primenu standardnih operativnih procedura, pruža stručne-stomatološke usluge dijagnostike i rešavanja zdravstvenih problema usta i zuba.

U ordinaciji se pružaju stomatološke usluge iz sledećih oblasti:

- stomatološka protetika
- rad sa decom i preventiva
- konzervativa i lečenje zuba – endodoncija
- implantologija
- oralna hirurgija
- parodontologija