ANĐELKOVIĆ SUZANA SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC

Sudski veštaci Beograd

Adresa: Glavna 24, Zemun
Beograd Telefon: 011/219-47-73, 063/33-78-77

4/ 5stars

suzaandj@eunet.rs
- Prevodi tekstova iz svih oblasti: tehnike, medicine, ekonomije, politike, diplomatije, bezbednosti... - Prepisi dokumenata - Konsekutivan i simultan prevod - Angažman sudskog tumača na venčanjima, akcidentnim i incidentnim situacijaama sa međunarodnim akterima