NOVA TEL

Telekomunikacije Beograd

Adresa: Ustanička 64
Beograd Telefon: 011/3444-147

NOVA TEL Telekomunikacije Beograd