PRO-AKTA PLUS DOO

Zaštita na radu, HTZ oprema Beograd

Adresa: Antifašističke borbe 38, lokal 35, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/3130-326, 063/834-96-03
E-mail: j.jankovic@proakta.rs
Sajt: www.proakta.rs

4/ 5stars

- Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu
- Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
- Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
- Pružanje usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu
- Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
- Izrada normativnih akata zaštite od požara

agencijaproakta@gmail.com
j.jankovic@proakta.rs