TRIGON INŽENJERING - ADR OBUKA - ADN OBUKA

Zaštita na radu, HTZ oprema Beograd

Adresa: 22. Oktobra br.27 (prostorije DVD Matica-Zemun)
Beograd Telefon: 011/316-16-74
E-mail: office@trigoning.rs
Sajt: www.trigoning.rs

4/ 5stars

Preduzeće Trigon Inženjering bavi se edukacijom u oblasti transporta opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju, saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, pomorskom i vazdušnom saobraćaju.

Delatnost firme „TRIGON INŽENJERING“ je obuka lica koja vrše transport opasnog tereta prema odredbama:

- ADR-a (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i Zakona o transportu opasnog tereta, Sl. glasnik R. Srbije br.88/2010;

- ADN-a (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima) i Zakona o transportu opasnog tereta, Sl. glasnik R. Srbije br.88/2010.

Preduzeće “Trigon inženjering”d.o.o. iz Zemuna, dobilo je licencu br.04/2014, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i Zakonom o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije 88/2010, članovi  18, 19, 20, 21 i 22.

Radno vreme:

ponedeljak - petak: 08:30-15:30h
subota, nedelja po potrebi