Prevodioci, sudski tumači na Zvezdari

Vranjska 4/1, Zvezdara (Lion)
Prevodilica pruža usluge prevođenja i sudskih tumača.Prevodilačka agencija sa sedištem u Beogradu, a sa mislima po celom svetu. Nije važno gde se nalazite, ako imate problem bilo ...
PREVODILICA
Šamačka 1, Zvezdara
PISMENO PREVOÐENJE Prevodimo poslovne, stručne i književne tekstove sa/na engleski jezik. PREVOÐENJE SA OVEROM OVLAŠĆENIH SUDSKIH TUMAČA Naši sudski tumači prevode i overavaju sv ...
AGENCIJA OMNIA COMMUNICATIONS
Sudski prevodilac za italijanski, španski i latinski jezik GORICA M. GRINVALD
GORICA M. GRINVALD - SUDSKI PREVODILAC ZA ITALIJANSKI, ŠPANSKI I LATINSKI JEZIK
Sudski tumač za engleski jezik, diplomirani filolog, završena škola za prevodioce Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i stečeno zvanje naučnog i stručnog prevodioca. D ...
PREVODILAC I SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK SNJEŽANA MIJATOVIĆ
Poručnika Spasića i Mašere 108, stan 2, Julino brdo
Sudski prevodilac za bugarski jezik. Diplomirani filolog i književni prevodilac. Dugogodišnje iskustvo u prevođenju dokumenata i tekstova iz oblasti prava, ekonomije (naročito kome ...
SUDSKI PREVODILAC ZA BUGARSKI JEZIK NOVICA IVANOV