SEMENARNACOOP

Agronomija Beograd

Adresa: Karađorđeva 13, Savski venac
Beograd Telefon: 011/3283-494

4/ 5stars

Preduzeće “Semenarnacoop”d.o.o. osnovano je 1992. godine u Novom Sadu. Nastalo je u vremenu kada se još nije razmišljalo o privatizaciji društvenih preduzeća i gazdinstva u tadašnjoj Jugoslaviji,tako da je preduzeće jedno od prvih privatnih u zemlji. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i promet semena ratarskih, povrtarskih, krmnih kultura kao i cveća.Spram sličnih preduzeća po delatnosti, koja su bila velika po ljudstvu i opremi, ono je bilo malo i u to vreme je zapošljavalo svega tri radnika. Bazirajući se na sopstvenoj proizvodnji i koristeći usluge drugih preduzeća (dorada semena i pakovanje) preduzeće je pravilo prve korake u svom radu u tom periodu.

Poslovne jedinice preduzeća

Kako to ekonomija tržišta diktira i zahteva prisutnost robe u raznim delovima zemlje, to se u okviru preduzeća otvaraju poslovne jedinice i to:
- U Novom Sadu, Somboru i Čačku u okviru kojih postoje poljoprivredne apoteke i veleprodaje.
- U Beogradu i Nišu je otvorena veleprodaja.
- U Banatskom Karadjordjevu postoje magacinski prostori i doradne linije,kao i oko 800 ha zemlje na kojoj se zasniva sopstvena semenska proizvodnja.
- Početkom 2010. godine otvoren je maloprodajni objekat u Subotici.

Detalji

“Semenarnacoop” d.o.o. spada u srednje preduzeće po broju zaposlenih i prometu ostvarenom preko žiro računa i koje u toku svog poslovanja nije bilo nikada u blokadi ili gubitku i sa tendencijom je daljeg proširivanja proizvodnje, kapaciteta i novih poslovnih saradnji u zemlji i inostranstvu.To je i logično s obzirom da se u preduzeću veoma racionalno koristi ljudski i mašinski potencijal, a ostvareni prihod se ulaže u dalje proširenje svih pomenutih vrsta kapaciteta.

U preduzeću radi trenutno više od 50 stalno zaposlenih radnika i oko 20 sezonskih.

Semenarnacoop d.o.o.

1) Glavna jedinica Petrovaradin
+381 21 64 31 722, +381 21 64 31 244, +381 21 431 773, +381 21 431 947, +381 21 64 32 088

2) Poslovna jedinica Novi Sad - Novosadski put 109
+381 21 300 677, +381 21 63 93 744

3) Poslovna jedinica Novi Sad - Zadružna 1
+381 21 64 11 733, +381 21 64 11 701, +381 21 64 14 364, +381 21 64 11 733

4) Poslovna jedinica - Čačak
+381 32 824 310, +381 32 824 327, +381 32 824 327

5) Poslovna jedinica - Sombor
+381 25 443 078 ,+381 25 443 082, +381 25 443 075, +381 25 443 082

6) Poslovna jedinica - Beograd
+ 381 11 32 83 494, + 381 11 32 83 494

7) Poslovna jedinica - Niš
+381 18 291 300, +381 18 291 301, +381 18 291 300

8) Poslovna jedinica - Subotica
+381 24 580 947, +381 24 580 947