Legenda kaže da je Mladenovac ime dobio po nekom Mladenu koji se, sa dvojicom braće, posle boja na Kosovu, doselio u ovaj, tada napušteni kraj, podno planine Kosmaj. Vremenom, braća se odvojiše, novi ljudi podigoše kuće u komšiluku, a mestu osta ime Mladenovac.

Naselja koja i danas postoje u ovom kraju, bila su spominjana još u doba despota Stefana Lazarevića, a prvi zvanični podaci o samom Mladenovcu pojavili su se 1528. godine kada su Turci ovde napravili popis. 

Mesto vekovnih ognjišta

Teritorija opštine Mladenovac bila je naseljavana još od praistorije. Tome svedoče brojna arheološka nalazišta i oko 200 ostataka praistorijskih naselja. Na lokalitetu Jablanice u selu Međulužju otkriveni su tragovi naselja iz perioda 3.800-3.200 p. n. e. Takođe, pronađeni su artefakti iz bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba.

Zanimljivo je da su arheolozi, u selu Bataševo, 1998. godine, iskopali Protostarčevačko nalazište koje datira iz VI milenijuma p. n. e. Na tom mestu su pronađeni izdašni ostaci hrama i pokretnog arheološkog materijala.

Sa osvajanjima Rimljana na prelazu između II i I veka p. n. e. Kosmaj biva pretvoren u značajni rudarski centar. Sa ovim naglim razvojem, povećavaju se broj naselja i žitelja ovog kraja.

Područje opštine Mladenovac bilo je prometno i tokom srednjeg veka, o čemu svedoči i manastir Pavlovac, sagrađen krajem 14. i početkom 15. veka. Bogomolja se smatra zadužbinom despota Stefana Lazarevića, a porušili su je Turci tokom Velike seobe 1690. Nažalost, građevina je na obnovu čekala sve do 1963. Crkva u manastiru je završena 1991. godine, a osveštana 31. oktobra 1999.

Inače, u selu Markovac, u porti crkve Sv. Proroka Ilije, podignut je spomenik despotu Stefanu Lazareviću i to baš na mestu gde je despot iznenada preminuo 19.7.1427. Spomenik, koji je danas pod zaštitom države, postavio je Đurađ Zubrović, blizak prijatelj vladara.

Izgradnja pruge

Formiranje Mladenovca počinje 1882. godine tokom izgradnje železničke pruge Beograd-Niš. Tom prilikom podignuta je prva zgrada buduće varoši, čuvena mehana “Kosmaj”, koja je sačuvana do danas.

Oko železničke stanice i mehane počelo je da se razvija novo naselje, a već 1885. godine podignut je prvi parni mlin. Kraj je jednostavno procvetao, pa je prva osnovna škola počela sa radom 1895. godine, samo dve godine nakon što je, 2. avgusta, ukazom kralja Aleksandra I Obrenovića, Mladenovac proglašen za varoš.

Novi status potakao je doseljavanje brojnih zanatlija i trgovaca. Izgrađena je nova pruga uskog koloseka na trasi Mladenovac – Aranđelovac – Lajkovac čime je Mladenovac postao važno želelzničko čvorište i snažan centar za izvoz stoke, pšenice i kukuruza.

Pionir industrijalizacije ove varoši bio je Paja Jovanović koji je podigao najstariju klanicu i fabriku salame 1907. godine. Nikola Đorđević, trgovac iz Kovačevca, 1919. gradi mlin, a godinu dana kasnije Sima Jovanović iz Sopota osniva fabriku džakova. Inače, po premeštanju klanice u Vršac 1926. izvesni Janko Badžak iz Jagnjila osniva industrijsku klanicu 1936.

Industrijski razvoj varoši Mladenovac prati i razvoj upravno-admnistrativne funkcije.

Tako 1930. Mladenovac postaje sedište istoimenog sreza kome je, nešto kasnije, pripojen i Kosmajski srez.

Za vreme Prvog svetskog rata u Mladenovcu se nalazila vojna bolnica gde su srpski vojnici lečeni od pegavog tifusa.

Po završetku Drugog svetskog rata, od 1945 do 1955. opština Mladenovac je zapravo bila samo varoš Mladenovac, da bi joj, tokom naredne dve godine, bili pripojeni selo Mladenovac, Međulužje i Rajkovac.

Od 1971. Opština Mladenovac je u sastavu grada Beograda.

Mladenovac u brojkama

 

 • Broj stanovnika: 53.096
 • Kretanje broja stanovnika po godinama:
  1971. – 47.134
  1981. – 52.489
  1991. –56.389
  2002. – 52.490
  2011 – 53.096
 • Etnička struktura:
  Srbi – 93,81%
  Romi – 2,52%
  Crnogorci – 0,46%
  Makedonci – 0,28%
  Hrvati – 0,24%
 • Površina: 339km2
 • Broj naselja: 22

 

Slava opštine: Sv. Trojica

Dan opštine: 2. avgust, dan kada je Mladenovac 1893. proglašen za varoš