Osim izmaštanih romantičnih afera, britanskog junaka srpskih mitova nisu zaobišle ni diplomatske. Nisu se po elitnim društvenim krugovima širila samo ljubavna šaputanja, već i sumnje na umešanost u državna pitanja Kraljevine Jugoslavije.

Drugi svetski rat: odmazda za šamare ili još jedna sporna teorija?

Kada se u martu 1941. godine podigla prašina oko pristupanja Trojnom paktu, tadašnji potez kneza Pavla Karađorđevića rešen je vojnim pučem. Grupa jugoslovenskih oficira zaslužna za državni udar imala je tom prilikom podršku Ujedinjenog Kraljevstva.

Nezvanično se kasnije tumačilo da je iza toga stajala britanska tajna služba. Zvanično, Britanci su zaista imali svoju Službu za specijalne operacije, katkad nazivanu i „Čerčilova tajna armija“. Tako su skeptici zaključili da je britanski premijer, očito ne zaboravljajući šamare kojima je davnih dana dočekan u Beogradu, „namerno“ gurnuo Kraljevinu u rat.

Ipak, po mišljenju i znanju istoričara, ovakva teorija ne samo da je bila preuveličana, već i izvučena iz konteksta. Sem toga, podgrejala ju je i diskutabilna pretpostavka da se Vinston Čerčil u ovom slučaju vodio ličnim motivima. Praksa je, međutim, pokazala da je povlačio strateške poteze, budući da je i sam želeo osujetiti Hitlerove operacije na Balkanu. U isto vreme, mitovi i legende o britanskom premijeru plele su se i u ratnim i u posleratnim godinama.

Ono kada je Tito upoznao svog polubrata Čerčila (mlađeg)

Svršetak Drugog svetskog rata nije nužno poslao u istoriju i upitne pretpostavke o Čerčilovom privatnom životu. Dok je prethodno slovio za potomka srpskog kralja, nagađalo se da su i među njegovim potomcima bili pojedini ovdašnji državnici.

Preciznije, sin britanskog premijera bio je niko drugi do Josip Broz.

Ovu je upitnu teoriju izneo još jedan ugledni gospodin svetovnog imena Tomislav Štrbulović, a monaškog – otac Tadej. Osim poštovanja koje je zadobio kao duhovnik, ocu Tadeju su se pripisivale i vidovnjačke sposobnosti. Jednom prilikom mu je, pak, na ispovest došao čovek zaposednut zloduhom, a demon je tada otkrio i priču u koju (ni)je bilo teško poverovati.

Naime, ispostavilo se – bar na osnovu uvida spornog zloduha – da su roditelji Josipa Broza „Vinston Čerčil i izvesna jevrejska prostitutka“. Tvrdilo se, osim toga, i da je Tito bio mason, a kada se i Randolf Čerčil susreo sa njim, otac Tadej je pojasnio da je premijer svog (zakonitog) sina poslao kako bi upoznao brata.

Što se istoričara tiče, nikada nisu uspeli pronaći nijedan dokaz koji bi potvrdio spekulacije poput ovih. Ipak, i ovaj mit se održao sve do današnjih dana: preplavio je internet sa više od 30 hiljada „dokaza“ da je dotična tvrdnja istinita, iako ju je istorija zvanično proglasila - netačnom.